Populární texty, eseje a úvahy, rozhovory [ ZPĚT ]
Populární texty
Úvod do historie ÚČJF[pdf]
Feynmanovy diagramy v QFT [pdf]
Elektroslabé interakce: geneze SM [pdf]
SM částicové fyziky: stručná historie a současný stav [pdf]
Nenulová hmota neutrina konečně prokázána ? [link]
Konfrontace s nekonečnem [link]
Narušená symetrie v mikrosvětě [pdf]
Nobelova cena za fyziku 2008: Cesty k narušení symetrie [pdf]
K čemu je dobrý Higgsův boson? [pdf]
SM elektroslabých interakcí ve zkratce[pdf]

Hesla pro encyklopedii Diderot
Elementární částice[link]
Feynman, R. P. [link]
Feynmanovy diagramy [link]
Gluony [link]
Hadrony [link]
Krása [link]
Kvantová elektrodynamika [link]
Kvantová chromodynamika [link]
Kvantová teorie pole [link]
Kvarkový model [link]
Kvarky [link]

Eseje a úvahy
Věda a křesťanská víra - zdánlivý rozpor? [link] [ps]
Poznámky k některým kontroverzním pasážím Bible [link] [ps]
Racionální věda a náboženství na přelomu tisíciletí [link] [ps]
Věda a náboženství: paralelní systémy se slabou interakcí [pdf]
Jednotný metr na české vědce? [pdf]
Věda a víra: Konflikt nebo koexistence? [pdf]

Rozhovory
Lidové noviny: Fyzikové studují mikrosvět, aby nalezli nejhlubší zákony přírody [link]
Tváře české vědy interview [pdf]
[ ZPĚT ]