Prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. , profesor teoretické subjaderné fyziky
specializace: teoretická subjaderná fyzika

Adresa:
Ústav částicové a jaderné fyziky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
Česká republika
 
Místnost: 841
Tel.: +420-22191-2452
Fax: +420-22191-2434
Email: horejsi@ipnp.troja.mff.cuni.cz
Homepage: http://ipnp.cz/~horejsi/index_cz.php
 
Jiri Horejsi - photo
[ENG]
 
Vědecké zájmy (současné a minulé):
  • teorie elektroslabých interakcí
  • anomálie v kvantové teorii pole
  • exkluzivní procesy v QCD

Seznam publikací a citací  inSPIRE file
 
Knihy:
  • Tajemný mikrosvět: Stručná historie SM
  • Elektroslabé sjednocení a stromová unitarita: Nestandardní úvod do standardního modelu
  • v angličtině Introduction to Electroweak Unification: Standard Model from Tree Unitarity [Amazon.com] [recenze]
  • v angličtině Fundamentals of Electroweak Theory [Amazon.com] [recenze] [recenze ENG] [recenze ENG]
  • v angličtině Fundamentals of Electroweak Theory. 2nd edition, arXiv:2210.04526 [hep-ph]

Populární texty, eseje a úvahy, rozhovory
 
Přednášky
 
Odkazy:
[LaTeX accent: Ji\v{r}\'\i Ho\v{r}ej\v{s}\'\i] Valid XHTML 1.0!