Částicová fyzika pro začátečníky
psaná fyziky pro středoškolské kantory a zvědavé studenty
Cílem je vytvořit most mezi popularizačními materiály pro širokou veřejnost a nepoučené studenty a mezi "profesionálními" učebnicemi a poskytnout zvláště učitelům materiál, který mohou využít ve svých hodinách, doplňovat, modifikovat (prosím jen o uvádění zdroje).

Rozsah a podoba:
¨ zhruba 6 kapitol (viz níže), z nichž každá reprezentuje jednu nebo více lekcí ve škole nebo při přednáškách, které konáme při různých příležitostech.
¨ ppt/pdf/ps  prezentace nebo html stránky, které lze publikovat na WWW nebo distribuovat na CD, s myšlenkou na vytištění (barvy, animace musí být postradatelné).
¨ možná v několika různých stylech podle preferencí a zkušeností různých autorů, ale s jasně viditelným záměrem nabídnout svěží úvod do této oblasti fyziky
¨ pokud možno víceúrovňová, dovolující základní přehled při povrchním čtení a poskytující možnosti pro hlubší studium - základní linka je na žlutých stránkách, podrobnější či náročnější doplňky jsou na modrých stránkách)
¨ v anglické verzi pro mezinárodní diskusi, v národních verzích pro usnadnění přístupu v dané zemi

Varování:
Po značnou dobu, ne-li stále, bude tento projekt ve stadiu rozpracovanosti. To znamená, že budou dostupné jednotlivé fragmenty, které budou podle poznámek čtenářů a uživatelů doplňovány, opravovány a jinak modigikovány. Neváhejte se ozvat! V každém okamžiku také nebude identická česká a anglická verze.

Kapitola 1. Jaký je současný standardní model mikrosvěta?
-
relevantní škály
-
atomy, jádra, částice, ilustrace procesů v mikrosvětě, leptony, kvarky, interakce, teorie, co jsou Feynmanovy diagramy
-
plakát o standardním modelu, jeho druhá strana

Kapitola 2. Typické uspořádání experimentu ve fyzice částic
-
účinný průřez, trocha kinematiky, Rutherfordův experiment
-
proč jsou potřeba vysoké energie, urychlovač
-
detektory částic a jejich principy

Kapitola 3. Jak jsme dospěli ke standardnímu modelu?
- Stručná historie 20. století s několika dobře ilustrovanými experimenty.

Kapitola 4. Co chybí ve standardním modelu a co by mohlo být za jeho hranicemi.
- jak se standardní model osvědčuje v testech, co schází, Higgs, SUSY, ...

Kapitola 5. LHC, ATLAS, ...
-
popis detektorů, jak uvidět zajímavé procesy, TDAQ, spolupráce kolaborace rozptýlené po světě

Kapitola 6. K čemu je částicová fyzika dobrá?
- spin-offs ...


Zajímavé odkazy (včetně již existujících vzdělávacích materiálů na různé úrovni): ATLAS Public Pages, HEPIC Education Resources, QuarkNet, The Particle Adventure, Hands on CERN ...


Tento projekt začal v rámci popularizační skupiny experimentu ATLAS, přispěvatelé z dalších experimentů jsou vítáni.

Kolegové, kteří vyjádřili zájem o tento projekt:
Torsten Akesson, Michael Barnett, Erik Johansson, Jan Pisut, Helio Takai, Howard Gordon, Christine Sutton, Uwe Bratzler


Jiri Dolejsi, Olga Kotrbová, září 2003, poslední změna srpen 2006