Soutěžní přehlídka
významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti

 

Prolog

Jedním z cílů, které si klade Česká fyzikální společnost (sekce Jednoty českých matematiků a fyziků), je péče o obraz fyziky jako moderní vědy, přinášející poznatky užitečné pro praktický života a vzrušující povolání pro ty, kteří se jí rozhodli profesionálně věnovat, vědy pěstované v České republice na velmi dobré úrovni. Proto chce jednak stimulovat fyziky k představování jejich práce a výsledků veřejnosti, jednak chce představovat a oceňovat i počiny jiných subjektů (učitelů, studentů, novinářů …) vedoucí k rozšiřování informací a celkového povědomí o fyzice.

Různé cesty představování fyziky nemohou být prakticky centrálně koordinovány. Užitečné je však vytvořit příležitost k výměně zkušeností, ke shromáždění informací  o jednotlivých aktivitách, hodnocení jejich atraktivity, odborné kvality a efektivity. Proto chceme pořádat soutěžní přehlídku, kde by se jednotlivé příspěvky před komplexně sestavenou porotou i zainteresovanou veřejností předvedly, byly prodiskutovány a porotou zhodnoceny podle jasných kritérií i odborné zkušenosti a svědomí porotců.

  

Česká fyzikální společnost zve autory, tvůrce a organizátory „počinů“ (materiálů, pořadů a akcí), které přispěly v minulých třech letech k popularizaci fyziky, k účasti na veřejné soutěžní přehlídce, která se bude konat 4. prosince 2007 v Modré posluchárně rektorátu UK. Současně zveme další zájemce o fyziku, o popularizaci fyziky, učitele, studenty i laickou veřejnost, aby se přišli podívat na ilustraci toho, co se u nás pro popularizaci fyziky dělá.

 

 Přehlídka nebude mít vítěze, ale oceněné. Hodnotitelská komise sestavená z členů výboru ČFS a přizvaných členů se seznámí s jednotlivými počiny prostřednictvím jejich zveřejněné podoby nebo dodaných materiálů a pomocí představení na přehlídce. Počítá se s krátkou diskusí po představení jednotlivých počinů, jíž se mohou účastnit i návštěvníci přehlídky. Vlastní hodnocení proběhne formou hlasování o udělení titulu a diplomu „Významný čin v popularizaci fyziky“. Při hlasování o jednotlivých počinech budou vyloučeni ti členové hodnotitelské komise, kteří se na posuzovaném projektu podíleli. Rozhoduje většina hlasujících členů komise. V mimořádných případech může hodnotitelská komise rozhodnout o finanční odměně tvůrcům.

 

 

                 Alice Valkárová                                                                             Jiří Dolejší

                   předsedkyně                                                                          organizátor přehlídky

České fyzikální společnosti                                                              


 

 

Program přehlídky

Modrá posluchárna, Ovocný trh 5, Praha 1,  4. prosince 2007

9:00 – 10:15        Školní akce a projekty:

10´: Stanislav GottwaldStanislav.gottwald@centrum.cz,
Gymnázium Špitálská, Praha
Gymnázium Špitálská v CERN http://www.gymspit.cz/probehle-akce, přihláška 
10´: Jaroslav Reichlreichl@panska.cz,
studenti třídy 03K (maturita květen 2007)

SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1

Fyzika převážně (ne)vážně, viz www.jreichl.com, přihláška
15´: Vlastimil Čepelákcepelak@gymzr.cz

a učitelé fyziky, Gymnázium Žďár nad Sázavou

Experiment mikrokosmos, viz http://www.gymzr.cz/mikrokosmos1.htm, přihláška
15´: Václav PiskačVaclav.Piskac@seznam.cz
Gymnázium tř. Kpt.Jaroše, Brno
Festivaly vědy v Brně, viz http://fyzweb.cuni.cz/piskac/akce/cindex.htm, přihláška, zpráva_1, zpráva_2
15´: Rostislav Halaš – halas@rg.prostejov.cz
Reálné gymnázium Prostějov,

Jiří Chýla,  – chyla@fzu.cz a

Jiří Rameš –  rames@fzu.cz, Sekce fyziky elementárních částic, Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.

Studijní pobyty studentů ve Fyzikálním ústavu AV ČR, viz http://www.rg.prostejov.cz/datsoubory/matfyz_praha2007.php, přihláška

10:15 – 10:30      Krátká přestávka

10:30 – 12:30      Instituce, „mající(?) popularizaci v popisu práce“:

20´: Ivo Volf  – Ivo.Volf@uhk.cz
Katedra fyziky a informatiky,  Pedagogická fakulta,
Univerzita Hradec Králové
Fyzikální olympiáda: http://www.uhk.cz/fo, http://fo.cuni.cz.
20´: Zdeněk Bochníčekzboch@physics.muni.cz
Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita v Brně
Soubor popularizačních aktivit ÚFE PřF MU, přihláška a odkazy v ní
10´: Irena Vlachynskárenkav@kof.zcu.cz
Katedra obecné fyziky, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni
Fyzika v ulicích Plzně, přihláška a odkazy v ní.
10´: Karel Rauner (vedoucí autorského kolektivu), Miroslav Randarandam@kof.zcu.cz, Václav Havel, Jitka Prokšová, Gerhard Höfer, Josef Petřík, Josef Kepka,
Katedra obecné fyziky, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni
Učebnice fyziky pro základní školy, viz http://www.fraus.cz/index.php?jdi=ep/systemove_ucebnice/stupen_ii.php, přihláška
20´: Alena HavlíčkováAlena.Havlickova@mff.cuni.cz,

Oddělení pro vnější vztahy a propagaci, MFF, Univerzita Karlova v Praze

MFF UK: Akce pro střední školy a veřejnost, viz http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pk.htm
20´: Dagmar Dvořáková – ddvorakova@kav.cas.cz, Mgr. Andrea Nová – nova@kav.cas.cz,
Anna Martinková – martinkova@kav.cas.cz,
Tomáš Palatý – palaty@kav.cas.cz
Otevřená věda (regionům), viz http://www.otevrena-veda.cz/ovroz.html
15´: Kateřina Saparovákaterina.saparova@ntm.cz
Národní technické muzeum v Praze
ENTER, edukativní program národního technického muzea, viz www.ntm.cz/enter, přihláška

12:30 – 13:30      Přestávka na oběd

13:30 – 14:30      Buditelé:

15´: Irena Koudelková irena.koudelkova@mff.cuni.cz,
Katedra didaktiky fyziky, MFF, Univerzita Karlova v Praze
HEUREKAinfo, http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/
10´: Jan Mlynářmlynar@ipp.cas.cz
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Kniha „Focus on JET: The European Centre of Fusion Research“, přihláška, k nahlédnutí u JD
15´: Milan Říparipa@ipp.cas.cz

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Soubor popularizačních činů na téma termojaderná fúze, přihláška, další materiály k nahlédnutí u JD
10´: Jan ObdržálekJan.Obdržálek@mff.cuni.cz
Ústav teoretické fyziky MFF, Univerzita Karlova v Praze
Multimediální výukové pomůcky „Sedmkrát NE speciální teorii relativity“ a „Ráz-srážka částic“,
CD k nahlédnutí u JD
15´: Jiří Podolskýpodolsky@mbox.troja.mff.cuni.cz,
Ústav teoretické fyziky MFF, Univerzita Karlova v Praze
Přednášky z moderní fyziky, viz http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/PMF/, přihláška

14:30 – 15:00      Přestávka

15:00 – 16:00      Web a média:

10´: Jakub Jermář jermar@atlas.cz
Katedra didaktiky fyziky, MFF, Univerzita Karlova v Praze
FYZWEB, přihláška, viz http://fyzweb.cuni.cz/, resp. http://fyzweb.cuni.cz/new 
15´: Šárka Speváková –  sarka.spevakova@popularis.cz, Jaromír Herskovič – jaromir.herskovic@herafilm.cz,
Vladimír Kunz – vladimir.kunz@popularis.cz
Popularis a Port – pořady České televize, viz www.popularis.cz, www.ctport.cz, přihláška
15´: Jana Olivová –  jolivova@rozhlas.cz
Redakce zpravodajství a kulturní publicistiky

Český rozhlas 3 – Vltava

Soubor pořadů a článků věnovaných fyzice, přihláška (v odkazech zadejte hledání Olivová), materiály: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, besedy, příspěvky, nobelisté
15´: Vladimír Kořen vladimir.koren@quick.cz
Česká televize
Planeta věda a další pořady

16:00 – 16:15      Přestávka

16:15 – 18:00      Vyhlášení výsledků
a neformální diskuse se sklenkou vína v recepčních prostorech Karolina