Soutěžní přehlídka
významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti
2015

 

Prolog

Jedním z cílů, které si klade Česká fyzikální společnost (sekce Jednoty českých matematiků a fyziků), je péče o obraz fyziky jako moderní vědy, přinášející poznatky užitečné pro praktický života a vzrušující povolání pro ty, kteří se jí rozhodli profesionálně věnovat, vědy pěstované v České republice na velmi dobré úrovni. Proto chce jednak stimulovat fyziky k představování jejich práce a výsledků veřejnosti, jednak chce představovat a oceňovat i počiny jiných subjektů (učitelů, studentů, novinářů …) vedoucí k rozšiřování informací a celkového povědomí o fyzice.

Různé cesty představování fyziky nemohou být prakticky centrálně koordinovány. Užitečné je však vytvořit příležitost k výměně zkušeností, ke shromáždění informací  o jednotlivých aktivitách, hodnocení jejich atraktivity, odborné kvality a efektivity. Proto chceme pořádat soutěžní přehlídku, kde by se jednotlivé příspěvky před komplexně sestavenou porotou i zainteresovanou veřejností předvedly, byly prodiskutovány a porotou zhodnoceny podle jasných kritérií i odborné zkušenosti a svědomí porotců.

Přehlídka se v roce 2015 koná popáté, vždy po dvou letech. Součástí programu bude proto i pohled na vývoj projektů představených na předcházejících přehlídkách. Zde je vyhlášení a instrukce pro zájemce o účast.


Česká fyzikální společnost zve autory, tvůrce a organizátory materiálů, pořadů a aktivit, které přispěly v minulých třech letech k popularizaci fyziky, k účasti na veřejné soutěžní přehlídce, která se bude konat 20. listopadu 2015 od 9 hodin v posluchárně T1 v budově MFF UK na V Holešovičkách 2, Praha 8.
Současně nabízí účastníkům minulých přehlídek (viz
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/dolejsi/outreach/Prehlidka/Prehlidka_2007.htm, …2009.htm, …2011.htm, …2013.htm) prostor pro prezentaci vývoje jejich aktivit.

Zájemce prosíme, aby do 10. listopadu 2015 zaslali na adresu Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz přihlášku, ve které bude na nanejvýše jedné stránce specifikován autorský kolektiv a instituce včetně kontaktních informací, stručně charakterizován představovaný čin a uvedena webová adresa, kde se lze s činem seznámit. Nelze-li dostatek informací najít na webu, je požadovanou součástí přihlášky předmětný materiál nebo záznam pořadu alespoň ve dvou kopiích, z nichž jedna zůstane v archivu ČFS a druhá bude vrácena. Přihláška musí obsahovat souhlas/nesouhlas s uveřejněním přihlášky na webu ČFS.

Přehlídku organizuje Výbor ČFS. Tento výbor rozhodne o přijetí přihlášek a sestaví program přehlídky. Předpokládá se, že účastníci využijí vyhrazený čas k představení činu. K dispozici bude datový projektor s možností připojení vlastního notebooku a počítač schopný přehrávat běžné formáty.

Jednotlivé činy bude hodnotit Výbor ČFS s přizvanými odborníky, učiteli a mediálními experty přítomnými na přehlídce. Komise se seznámí s jednotlivými činy pomocí jejich zveřejněné podoby nebo dodaných materiálů a pomocí představení na přehlídce. Počítá se s krátkou diskusí po představení jednotlivých činů, jíž se mohou účastnit i všichni návštěvníci přehlídky. Vlastní hodnocení proběhne na uzavřeném zasedání komise, kde proběhne diskuse a hlasování o udělení titulu a diplomu „Významný čin v popularizaci fyziky“. Pokračování projektů představených na minulých přehlídkách může být oceněno diplomem za „Trvající významnou činnost při popularizaci fyziky“. Při hlasování o jednotlivých činech budou vyloučeni ti členové hodnotitelské komise, kteří se na posuzovaném projektu podíleli. Rozhoduje většina hlasujících členů komise. V mimořádných případech může hodnotitelská komise rozhodnout o finanční odměně tvůrcům.


Program přehlídky
(zeleně podbarvené jsou činy a aktivity, které na minulých přehlídkách nebyly představeny)

9:00 - 9:05 Zahájení, následují "klidné činy"
9.05 - 9:20 Tomáš Petrásek, Julie Nováková: Vzdálené světy, přihláška
9:20 - 9:22 Vladimír Wagner (nebude osobně přítomen): kniha Fukušima I poté bude kolovat
9:22 - 9:40 Milan Řípa: Materiály pro nové tisíciletí, stavebnice tokamaku, popularizace jaderné fúze, přihláška
9:40 - 9:55 Marie Dufková, Simopt s.r.o.: Časopis Třetí pól, přihláška
9:55 - 10:10 Ota Kéhar, Dětská univerzita, přihláška, Astronomia, přihláška
10:10 - 10:25 Ivana Češková, Kosmické souvislosti aneb astronomie pro školy
10:25 - 10.35 Jitka Houfková, Pohádková fyzika, přihláška
10:35 - 11:00 Přestávka na kávu, následují "velcí hráči, velké scény"
11:00 - 11:20 Daniel Stach, Gabriela Cihlářová: Hyde Park Civilizace
11:20 - 11:30 Lada Brůnová, Aktivity Neuronu
11:30 - 11:40 Jitka Houfková, Science on Stage,
11:40 - 12:00 Monika Vamberová, iQLANDIA, přihláška
12:00 - 12:15 Jakub Švrček: Svět techniky Ostrava
12:15 - 12:30 Veronika Machačová, Otevřená věda
12:30 - 12:45 Barbora Mikulecká: ÚDiF, přihláška
12:45 - 13:00 Irena Dvořáková, Elixír do škol, přihláška
13:00 - 13:45 Přestávka na oběd, následuje představení dalších činů
13:45 - 13:55 Vojtěch Žák, Václava Kopecká, Jitka Stříbrná: Alíkoviny - Zábavná fyzika, přihláška
13:55 - 14:10 Karel Kolář, Tomáš Bárta: FYKOS, Fyziklání, prezentace
14:10 - 14:25 Stanislav Valenta, Daniel Scheirich: Science to Go, přihláška
14:25 - 14:45 Jana Česáková, Michaela Křížová, Jan Kříž: Hrajeme si hlavou a Fyzikální olympiáda, přihláška
14:45 - 15:00 Václav Pavlík: Astronomická olympiáda, přihláška
15:00 - 15:15 Petr Skala: Astronomické expedice v Úpici
15:15 - 15:30 Technická přestávka na vyhodnocení, diskuse účastníků
15:30 Předání diplomů

 

Jan Mlynář
předseda
České fyzikální společnosti
Jiří Dolejší
organizátor přehlídky
Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz