Soutěžní přehlídka
významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti
2011

 

Prolog

Jedním z cílů, které si klade Česká fyzikální společnost (sekce Jednoty českých matematiků a fyziků), je péče o obraz fyziky jako moderní vědy, přinášející poznatky užitečné pro praktický života a vzrušující povolání pro ty, kteří se jí rozhodli profesionálně věnovat, vědy pěstované v České republice na velmi dobré úrovni. Proto chce jednak stimulovat fyziky k představování jejich práce a výsledků veřejnosti, jednak chce představovat a oceňovat i počiny jiných subjektů (učitelů, studentů, novinářů …) vedoucí k rozšiřování informací a celkového povědomí o fyzice.

Různé cesty představování fyziky nemohou být prakticky centrálně koordinovány. Užitečné je však vytvořit příležitost k výměně zkušeností, ke shromáždění informací  o jednotlivých aktivitách, hodnocení jejich atraktivity, odborné kvality a efektivity. Proto chceme pořádat soutěžní přehlídku, kde by se jednotlivé příspěvky před komplexně sestavenou porotou i zainteresovanou veřejností předvedly, byly prodiskutovány a porotou zhodnoceny podle jasných kritérií i odborné zkušenosti a svědomí porotců.

Přehlídka se v roce 2011 koná potřetí, vždy po dvou letech. Součástí programu bude proto i pohled na vývoj projektů představených na předcházejících přehlídkách. Zde je vyhlášení, harmonogram, instrukce pro zájemce o účast.


Česká fyzikální společnost pozvala autory, tvůrce a organizátory „počinů“ (materiálů, pořadů a akcí), které přispěly v minulých třech letech k popularizaci fyziky, k účasti na veřejné soutěžní přehlídce, která se konala 23. listopadu 2011 od 9 do 16 hodin v Malé aule rektorátu UK. Současně nabídla účastníkům minulých přehlídek (viz http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/dolejsi/outreach/Prehlidka/Prehlidka_2007.htm a http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/dolejsi/outreach/Prehlidka/Prehlidka_2009.htm) prostor pro prezentaci vyvoje jejich aktivit.

Jednotlivé počiny hodnotili přítomní členové Výboru ČFS s dalšími přítomnými odborníky, učiteli a mediálními experty. Vlastní hodnocení proběhlo hlasováním na připravených formulářích o udělení titulu a diplomu „Významný čin v popularizaci fyziky“. Pokračování  projektů představených na minulé přehlídce mohlo být oceněno diplomem za „Trvající významnou činnost při popularizaci fyziky“. Při hlasování o jednotlivých počinech byli vyloučeni ti členové hodnotitelské komise, kteří se na posuzovaném projektu podíleli. Rozhodla většina hlasujících členů komise. O finanční odměně některým tvůrcům rozhodne dodatečně výbor ČFS.


Program přehlídky
Mnohé projekty představené v minulosti úspěšně pokračují, i když na této přehlídce neměly prezentaci, viz např. http://www.osel.cz, http://fyzweb.cz/, Rostislav Halaš, Vladimír Kunz, Michael Londesborough: PORT...

9:00 - 9:05 Zahájení
9.05 - 9:15 Stanislav Gottwald: Týden exkurzí z fyziky (přihláška, prezentace)
9:15 - 9:25 Jaroslav Reichl: Pokračující aktivity (prezentace)
9:25 - 9:40 Irena Dvořáková, Stanislav Gottwald: Heuréka (přihláška, prezentace)
9:40 - 9:55 Vlastimil Čepelák, Eva Nováková: Aktivity Gymnázia Žďár nad Sázavou
9:55 - 10:15 Milan Dundr: Laborky na Gymnázium Slaný, viz www.laborky.cz
10:15 - 10:30 Přestávka
10:30 - 10:40 Milan Řípa: Veletrhy a výstavy (o jaderné fúzi) (přihláška, prezentace)
10:40 - 10:50 Libor Juha: Československý časopis pro fyziku (prezentace)
10:50 - 11:10 Zdeněk Bochníček: Popularizační aktivity ÚFE PřF MU (přihláška, prezentace)
11:10 - 11:30 Alena Havlíčková: Akce MFF UK pro veřejnost, FYKOS (prezentace)
11:30 - 11:50 Jana Olivová: Fyzika v Českém rozhlasu
11:50 - 13:10 Oběd, viz http://www.kamennystul.cz/
13:10 - 13:20 Jana Česáková: Hrajeme si i hlavou (prezentace)
13:20 - 13:35 Šárka Votrubcová: iQPark (novinky, prezentace)
13:35 - 13:50 Jana Ševcová: Přírodovědecká olympiáda zemí EU (přihláška, prezentace)
13:50 - 14:00 Jan Kříž: Fyzikální olympiáda
14:00 - 14:15 Přestávka
14:15 - 14:25 Tomáš Petrásek, Igor Duszek: Vzdálené světy (přihláška, prezentace)
14:25 - 14:40 Ota Kéhar, Miroslav Randa: Astronomia (přihláška, prezentace)
14:40 - 14:55 Jakub Rozehnal: Aldebaran (AGA) (přihláška)
14:55 - 15:10 Tomáš Prosecký: Astronomická olympiáda (přihláška, prezentace)
15:10 - 15:20 Petr Skála: Astronomické expedice (prezentace)
15:20 - 15:30 Jiří Rameš: IPPOG, Masterclasses - outreach v částicové fyzice (prezentace)
15:30 - 15:50 Hlasování poroty
15:50 - 16:00 Vyhlášení výsledků

Ocenění získali všichni účastníci přehlídky, což stejně jako v minulých letech neznamená, že by porota byla nenáročná (jen čtyři příspěvky získaly plný počet hlasů), ale že nezajímavé, nekvalitní a pochybné činy nikdo na Přehlídce neprezentuje . Po vyhodnocení byly oceněným předány diplomy.

Alice Valkárová
předsedkyně
České fyzikální společnosti

Alice.Valkarova@mff.cuni.cz
Jiří Dolejší
organizátor přehlídky


Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz