Setkání v Labi

Setkání talentovaných studentů, aktivních učitelů, vědců a všech dalších, kteří o talenty pečují a věnují se popularizaci matematiky a fyziky

 Prolog

Jedním z cílů, které si klade Jednota českých matematiků a fyziků, je péče o obraz matematiky a fyziky jako moderních věd, pěstovaných v České republice na velmi dobré úrovni a přinášejících poznatky užitečné pro praktický života a poskytující vzrušující povolání pro ty, kteří se jim rozhodli profesionálně věnovat. Proto chce jednak stimulovat vědce k představování jejich práce a výsledků veřejnosti, jednak chce představovat a oceňovat i počiny jiných subjektů (učitelů, studentů, novinářů …) vedoucí k rozšiřování informací a celkového povědomí o matematice a fyzice.

Různé cesty představování matematiky a fyziky nemohou být prakticky centrálně koordinovány. Užitečné je však vytvořit příležitost k výměně zkušeností, ke shromáždění informací o jednotlivých aktivitách, k diskusi o jejich atraktivitě, odborné kvalitě a efektivitě. Proto chceme pořádat přehlídku, kde by se jednotlivé příspěvky byly předvedeny, prodiskutovány a porotou ostatních přítomných aktérů zhodnoceny podle odborné zkušenosti a svědomí všech porotců. 

Přehlídka v roce 2017 navazuje na pět přehlídek popularizace fyziky, které pořádala  Česká fyzikální společnost vždy po dvou letech od roku 2007. V letošním roce se předsednictvo výboru JČMF rozhodlo rozšířit přehlídku o matematiku a uspořádat přehlídku jako víkendové setkání. V kontinuitě s minulými léty bude fyzikální část přehlídky soutěžní a součástí programu bude pohled na vývoj některých projektů představených na předcházejících přehlídkách, matematická část přehlídky bude průzkumnou premiérou.

Následuje vyhlášení a instrukce pro zájemce o účast.

Jednota českých matematiků a fyziků zve autory, tvůrce, organizátory a manažery materiálů, pořadů a aktivit, které přispěly v minulých třech letech k popularizaci matematiky a fyziky a k podpoře talentů v těchto vědách, k účasti na veřejné přehlídce, která se bude konat ve dnech 24. - 26. listopadu 2017 v hotelu Labe v Pardubicích (Masarykovo náměstí 2633, 530 02 Pardubice). Kromě „aktérů“ zve také studenty, kteří již viditelných výsledků, např. v olympiádách, dosáhli. Současně nabízí účastníkům minulých přehlídek (viz http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/dolejsi/outreach/Prehlidka/Prehlidka_2007.htm, …2009.htm, …2011.htm, …2013.htm, …2015.htm) prostor pro prezentaci vývoje jejich aktivit.

Přehlídku organizuje předsednictvo výboru JČMF ve spolupráci s výborem České fyzikální společnosti a České matematické společnosti. Tento organizační výbor pozval výběr studentů a aktérů, o nichž ví, a rozhodl o přijetí přihlášek nových aktérů, kteří se přihlásili na tuto výzvu. K dispozici pro prezentace bude datový projektor s možností připojení vlastního notebooku a počítač schopný přehrávat běžné formáty. Fyzikální část přehlídky bude soutěžní: Jednotlivé činy resp. aktivity budou hodnotit všichni přítomní aktéři. Výsledky hodnocení budou shrnuty na uzavřeném zasedání organizačního výboru, kde proběhne diskuse o ocenění diplomy „Významný čin v popularizaci fyziky“. Pokračování projektů představených na minulých přehlídkách může být oceněno diplomem za „Trvající významnou činnost při popularizaci fyziky“. Při hlasování o jednotlivých činech budou vyloučeni ti členové organizačního výboru, kteří se na posuzovaném projektu podíleli. Rozhoduje většina hlasujících členů. V mimořádných případech může hodnotitelská komise rozhodnout o finanční odměně tvůrcům.


Předběžný program přehlídky

Pátek 24. 11.

 

Od 16:00 – ubytování a prezence,

18:00 – večeře,

19:30 – Zahájení, úvod, představení účastníků, neformální diskuse

 

Sobota 25. 11.

 

  8:00 – snídaně,

  9:00 – Jitka Houfková: Pohádková fyzika 15‘

  9:15 – Vojtěch Žák, Václava Kopecká: Kroužek fyziky http://www.krouzekfyziky.cz/o-krouzku/ 15‘

  9:30 – Věra Koudelková: Fyzika všemi smysly http://kdf.mff.cuni.cz/fyzikavsemismysly/ 15‘

  9:45 – Michaela Křížová: Hrajeme si  i hlavou - ohlédnutí za 10 ročníky akce, http://www.hrajme-si-i-hlavou.cz/ 15‘

10:00 – Jitka Houfková: Interaktivní fyzikální laboratoř KDF, http://kdf.mff.cuni.cz/ifl/ 15‘

10:15 – Jan Kříž: Fyzikální olympiáda, http://fyzikalniolympiada.cz/ 15´

10:30 – přestávka na kávu

11:00 – Jaromír Šimša: Matematická olympiáda, http://www.matematickaolympiada.cz/ 20‘

11:20 – Josef Molnár: Matematický klokan, http://matematickyklokan.net/ 15‘

11:35 – Stanislav Panoš: Turnaj mladých fyziků, http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/35 15

11:50 – Věra Ševčíková: "Péče o talentované žáky na G Teplice, https://www.gymtce.cz/, seminář v Žihli" 15‘

12:05 – Stanislav Gottwald: Heuréka, http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/ 15‘

12:20 – Petra Prošková: Nadační program Elixír do škol aj., http://www.nadacedb.cz/elixir-do-skol/o-projektu 20‘

12:40 – Veronika Deketová: Pohled gymnazistky 20‘

13:00 – oběd,

14:30 – Ota Kéhar: Dětská univerzita, https://deti.zcu.cz/ 15‘

14:45 – Jitka Houfková: Science on Stage, http://www.science-on-stage.cz/ 15‘

15:00 – Stanislav Valenta: Science to go, http://sciencetogo.cz15‘

15:15 – Peter Žilavý: Svět energie, http://www.svetenergie.cz 20‘

15:35 – Marek Janáč: Zaostřeno na talenty, https://vesmir.cz/cz/o-nas/autori/j/janac-marek.html 15‘

15:50 – přestávka na kávu

16:20 – Zuzana Moravcová, Dagmar Bendová, Miroslav Šimko: Young Minds, Letní studentské soustředění TCN, http://www.youngminds.cz/, https://tcn.fjfi.cvut.cz/ 30‘

16:50 – Jan Krejčí, Antonín Češík: Matematický korespondenční seminář, http://mks.mff.cuni.cz 15‘

17:05 – Vojtěch Pleskot: Aktivity IPPOG, http://ippog.org/ 15‘

17:20 – Jiří Dolejší: Aktivity CERN pro studenty a učitele, http://home.cern/students-educators 15‘

17:35 – Veronika Burdová: K jádru vědy, http://www.vystavacern.cz/ 15‘

17:50 – Bára Mikulecká: ÚDiF, http://www.udif.cz/ 20‘

18:30 – večeře,

20:00 – večerní diskuse

 

Neděle 26.11.

 

  8:00 – snídaně,

  9:00 – Alena Šolcová, Jakub Šolc: Od experimentu k poznání. Motivace ke vzdělávání a řešení úloh prostřednictvím metod a problémů minulosti. Interaktivní vědecká centra a seminář SEDMA po 25 letech, http://alenasolcova.cz/sedma/ 20‘

  9:40 – Maxim Oweyssi: Radonova transformace 15‘

  9:55 – Karel Kolář: FYKOS, http://fykos.cz/ 15‘

10:10 – Daniel Dupkala, Michal Červeňák: Fyziklání, http://fykos.cz/akce/fyziklani/start, fyziklání online, https://online.fyziklani.cz/cs/ 15‘

10:25 – přestávka na kávu

10:55 – Filip Dominec: Věda fotogenická, https://www.fzu.cz/veda-fotogenicka-2017 10‘

11:05 – Bohdan Maslowski: SVOČ v matematice, http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/775 15

11:20 – Ota Kéhar: Astronomia, http://astronomia.zcu.cz/ 15‘

11:35 – Jan Šlégr: Astrofyzika v hyperkostce, http://www.ucebnice-astrofyziky.cz 15‘

11:50 – Ota Kéhar: Astromická olympíáda, http://olympiada.astro.cz 15‘

12:05 – Pavel Váňa: Astronomické expedice v Úpici, http://www.expediceupice.cz 20‘

12:30 – Jan Mlynář: Předávání medailí a diplomů 30‘                                                      

13:00 – oběd, odjezd

 

Josef Kubát, předseda Jednoty českým matematiků a fyziků

Jan Mlynář, předseda České fyzikální společnosti

Bohdan Maslowski, předseda České matematické společnosti

Jiří Dolejší, organizátor přehlídky