Elementární částice
fenomenologie a experiment

Tomáš Davídek, Rupert Leitner

25. května 2021
Předmluva
1 Jednotky
Příklady
2 Kinematika
2.1 Čtyřhybnosti a Mandelstamovy invarianty
2.2 Lorentzova transformace
2.3 Rozpady částic
2.4 Fázový objem, luminosita, účinný průřez
2.5 Rapidita, pseudorapidita
2.6 Pohyb nabité částice v magnetickém poli
Příklady
3 Interakce částic s hmotným prostředím
3.1 Nabité částice
3.2 Interakce fotonů
Příklady
4 Objevy základních částic
4.1 Objev neutronu
4.2 Elektronové neutrino
4.3 Objev pozitronu
4.4 Objev mionu
4.5 Mezony π (piony)
4.6 Mezon η0
4.7 Objev antiprotonu
Příklady
5 Podivné částice
5.1 První pozorování K+
5.2 Rozpoznání rozpadů částic Λ0/K0
Příklady
6 Kvantová čísla a zákony zachování
6.1 Spin
6.2 Parita
6.3 Podivnost
6.4 Izospin a hypernáboj
6.5 Nábojová parita
6.6 G-parita
6.7 Časová symetrie
6.8 Kombinované symetrie
Příklady
7 Magnetický moment
7.1 Magnetický moment Λ0
Příklady
8 Kvarkový model
8.1 Baryony
8.2 Mezony
8.3 Vlnové funkce hadronů
8.4 Silná interakce, kvarky a gluony
8.5 Zweigovo pravidlo
Příklady
9 Objevy těžkých kvarků c, b
9.1 Objev čtvrtého kvarku
9.2 Objev třetí rodiny
9.3 Poměr R
9.4 Rozšíření kvarkového modelu
Příklady
10 Leptony
10.1 Elektronové (anti)neutrino
10.2 Mionové neutrino
10.3 Lepton τ
10.4 Neutrino τ
10.5 Leptonové číslo
10.6 Helicita neutrina
10.7 Univerzalita leptonů
10.8 Diracovská, nebo majoranovská neutrina?
Příklady
11 Systémy neutrálních mezonů K, D, B
11.1 Neutrální kaony
11.2 CP narušení v systému neutrálních kaonů
11.3 Popis CP narušení v rozpadech
11.4 Neutrální mezony D, B
11.5 Oscilace párů kvantově provázaných mezonů
Příklady
12 Slabé interakce a intermediální bosony W, Z
12.1 Slabé neutrální proudy
12.2 Objev W a Z
Příklady
13 Top-kvark a Higgsův boson
13.1 Top-kvark
13.2 Higgsův boson
Příklady
14 Oscilace neutrin
14.1 Experimentální přehled
14.2 Obecný popis oscilací
14.3 Efektivní popis oscilací
14.4 Oscilace v hmotném prostředí
Příklady
Literatura
Rejstřík
A Řešení příkladů