Alice Valkárová

 

Adresa: Ústav částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 

V Holešovičkách 2, CZ-180 00 Praha 8

Místnost: Troja KO 9.patro, 909

Telefon: (420-22191 2460), Fax: (420-22191 2434)

e-mail: Alice.Valkarova@mff.cuni.cz

 

Vědecká činnost: experiment H1 v laboratoři DESY na urychlovači elektronů a protonů HERA

Výuka:  Experimentální metody subjaderné fyziky (JSF 066)

Publikace: z databáze QSPIRES

 

Různé: v tomo roce organizujeme  dvě konference v ČR - Physics in Collision (PIC 2005)  a International Symposium on Multiparticle Dynamics (ISMD 2005).

Osobní: různé fotky