Soutěžní přehlídka
významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti
2009

 

Prolog

Jedním z cílů, které si klade Česká fyzikální společnost (sekce Jednoty českých matematiků a fyziků), je péče o obraz fyziky jako moderní vědy, přinášející poznatky užitečné pro praktický života a vzrušující povolání pro ty, kteří se jí rozhodli profesionálně věnovat, vědy pěstované v České republice na velmi dobré úrovni. Proto chce jednak stimulovat fyziky k představování jejich práce a výsledků veřejnosti, jednak chce představovat a oceňovat i počiny jiných subjektů (učitelů, studentů, novinářů …) vedoucí k rozšiřování informací a celkového povědomí o fyzice.

Různé cesty představování fyziky nemohou být prakticky centrálně koordinovány. Užitečné je však vytvořit příležitost k výměně zkušeností, ke shromáždění informací  o jednotlivých aktivitách, hodnocení jejich atraktivity, odborné kvality a efektivity. Proto chceme pořádat soutěžní přehlídku, kde by se jednotlivé příspěvky před komplexně sestavenou porotou i zainteresovanou veřejností předvedly, byly prodiskutovány a porotou zhodnoceny podle jasných kritérií i odborné zkušenosti a svědomí porotců.

Přehlídka se v roce 2009 opakuje po dvou letech od prvního konání. Součástí programu bude proto i pohled na vývoj projektů představených na první přehlídce. Zde je vyhlášení, harmonogram, instrukce pro zájemce o účast.


Česká fyzikální společnost zve autory, tvůrce a organizátory „počinů“ (materiálů, pořadů a akcí), které přispěly v minulých třech letech k popularizaci fyziky, k účasti na veřejné soutěžní přehlídce, která se bude konat 8. prosince 2009 od 9 hodin v Malé aule rektorátu UK. Současně nabízí účastníkům minulé přehlídky (viz http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/dolejsi/outreach/Prehlidka/Prehlidka_2007.htm) prostor pro prezentaci vyvoje jejich aktivit.

Jednotlivé počiny bude hodnotit přítomní členové Výboru ČFS s dalšími odborníky, učiteli a mediálními experty. Vlastní hodnocení proběhne na uzavřeném zasedání komise, kde po krátké diskusi proběhne hlasování o udělení titulu a diplomu „Významný čin v popularizaci fyziky“. Pokračování  projektů představených na minulé přehlídce může být oceněno diplomem za „Významnou trvající činnost při popularizaci fyziky“. Při hlasování o jednotlivých počinech budou vyloučeni ti členové hodnotitelské komise, kteří se na posuzovaném projektu podíleli. Rozhoduje většina hlasujících členů komise. V mimořádných případech může hodnotitelská komise rozhodnout o finanční odměně tvůrcům.


Program přehlídky

9:00 - 9:05 Zahájení
9:05 - 9:20 Jaroslav Reichl: Multimediální encyklopedie fyziky, viz www.jreichl.com
9:20 - 9:35 Tomáš Petrásek, Igor Duszek: kniha Vzdálené světy I, Bezedné nebe a oceány bez oblohy, viz http://www.vzdalenesvety.cz/
9:35 - 9:55 Milan Řípa, Jan Mlynář: Metody a zkušenosti deseti let popularizace řízené termojaderné fúze, viz http://www.ipp.cas.cz/
9:55 - 10:10 Libor Juha: Československý časopis pro fyziku, viz http://www.cscasfyz.fzu.cz
10:10 - 10:25 Jakub Jermář: FYZWEB, viz http://fyzweb.cz/
10:25 - 10:35 Jan Kříž: Fyzikální olympiáda, viz http://fo.cuni.cz/
10:35 - 10:50 Přestávka
10:50 - 11:00 Martin Rybář: Astronomické expedice, viz http://expedice.astronomie.cz/
11:00 - 11:20 Irena Dvořáková: Projekt Heuréka, viz http://kdf.mff.cuni.cz/heureka
11:20 - 11:35 Stanislav Gottwald: Exkurze Gymnázia Špitálská do DESY, http://www.gymspit.cz/probehle-akce
11:35 - 11:50 Libor Malý: Exkurze gymnazistů do CERN, viz http://www.gymjes.cz, článek
11:50 - 12:05 Vlastimil Čepelák, Eva Nováková: Projekt Fyzika a my, viz http://www.gymzr.cz/fyzikaamy.htm
12:05 - 12:30 Zdeněk Bochníček: Soubor popularizačních aktivit ÚFE PřF MU, viz http://www.physics.muni.cz/kof
12:30 - 12:50 Alena Havlíčková: Popularizační aktivity MFF UK, viz http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pk.htm
12:50 - 14:00 Oběd, viz http://www.kamennystul.cz/
14:00 - 14:15 Jana Česáková: Hrajeme si i hlavou, viz www.hrajme-si-i-hlavou.cz
14:15 - 14:45 Jana Bittnerová: IQ Park Liberec, viz www.IQPark.cz
14:45 - 14:55 Josef Pazdera, Vladimír Wagner: Webový portál OSEL, viz http://www.osel.cz
14:55 - 15:05 Jiří Rameš a další: Popularizace částicové fyziky, http://www-hep2.fzu.cz/~rames/outreach/castice.html
15:05 - 15:30 Hlasování poroty
15:30 - 15:45 Vyhlášení výsledků, zakončení

Ocenění získali všichni účastníci přehlídky, což podle našeho názoru neznamená, že by porota byla nenáročná, ale že nezajímavé, nekvalitní a pochybné činy nikdo na Přehlídce neprezentuje. Po vyhodnocení byly oceněným předány diplomy a po dodatečném korespondenčním odsouhlasení výborem ČFS byly uděleny a zaslány středoškolským a studentským účastníkům přehlídky finanční odměny.

Účastníci podobně jako při první přehlídce vyjadřovali názor, že vzájemné seznámení se s různými činy a projekty bylo velmi užitečné. Proto zamýšlíme uspořádat další přehlídku znovu za dva roky, tj. předběžně na podzim roku 2011. Potenciální zájemci nám mohou již nyní posílat odkazy na stránky, kde by se všichni zainteresovaní mohli s jejich činy seznámit. Přirozeným prostředím pro diskusi o popularizaci fyziky (a samozřejmě nejen o tom) je Česká fyzikální společnost, viz http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/cfs/

Alice Valkárová
předsedkyně
České fyzikální společnosti

Alice.Valkarova@mff.cuni.cz
Jiří Dolejší
organizátor přehlídky


Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz