Soutěžní přehlídka
významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti
2007, opakování 2009, 2011

 

Prolog

Jedním z cílů, které si klade Česká fyzikální společnost (sekce Jednoty českých matematiků a fyziků), je péče o obraz fyziky jako moderní vědy, přinášející poznatky užitečné pro praktický života a vzrušující povolání pro ty, kteří se jí rozhodli profesionálně věnovat, vědy pěstované v České republice na velmi dobré úrovni. Proto chce jednak stimulovat fyziky k představování jejich práce a výsledků veřejnosti, jednak chce představovat a oceňovat i počiny jiných subjektů (učitelů, studentů, novinářů …) vedoucí k rozšiřování informací a celkového povědomí o fyzice.

Různé cesty představování fyziky nemohou být prakticky centrálně koordinovány. Užitečné je však vytvořit příležitost k výměně zkušeností, ke shromáždění informací  o jednotlivých aktivitách, hodnocení jejich atraktivity, odborné kvality a efektivity. Proto chceme pořádat soutěžní přehlídku, kde by se jednotlivé příspěvky před komplexně sestavenou porotou i zainteresovanou veřejností předvedly, byly prodiskutovány a porotou zhodnoceny podle jasných kritérií i odborné zkušenosti a svědomí porotců.

  

Česká fyzikální společnost pozvala autory, tvůrce a organizátory „počinů“ (materiálů, pořadů a akcí), které přispěly v minulých třech letech k popularizaci fyziky, k účasti na veřejné soutěžní přehlídce, která se konala 4. prosince 2007 v Modré posluchárně rektorátu UK. Současně ČFS pozvala prostřednictvím svých webových stránek, stránek FyzWebu  a Odboru vnějších vztahů rektorátu UK další zájemce o fyziku, o popularizaci fyziky, učitele, studenty i laickou veřejnost, aby se přišli podívat na ilustraci toho, co se u nás pro popularizaci fyziky dělá.

 

 Přehlídka nehledala vítěze, ale oceněné. Hodnotitelská komise sestavená z členů výboru ČFS a přizvaných členů se seznámila s jednotlivými počiny prostřednictvím jejich zveřejněné podoby nebo dodaných materiálů a pomocí představení na přehlídce. Po představení jednotlivých počinů, proběhla krátká diskuse. Vlastní hodnocení proběhlo formou hlasování o udělení titulu a diplomu „Významný čin v popularizaci fyziky“. Při hlasování o jednotlivých počinech byli vyloučeni ti členové hodnotitelské komise, kteří se na posuzovaném projektu podíleli. Rozhodovala většina hlasujících členů komise. Skrutátory byli Zdeněk Bochníček a Petr Bydžovský. Výbor ČFS rozhodl v předvečer přehlídky o tom, že finanční odměna bude udělena oceněným středoškolským učitelům či kolektivům.

 

Ocenění získali, byť s různým počtem hlasů, všichni účastníci přehlídky. Po vyhodnocení byly předány diplomy. Finanční odměnu ve výši 2000 Kč získalo všech pět středoškolských účastníků prvního bloku přehlídky.

 

 

Program přehlídky a přehled představovaných činů

(... s dodatečně doplňovanými odkazy na další materiály)

 

 

 

Školní akce a projekty:

Stanislav GottwaldStanislav.gottwald@centrum.cz,
Gymnázium Špitálská, Praha
Gymnázium Špitálská v CERN http://www.gymspit.cz/probehle-akce, přihláška 
Jaroslav Reichlreichl@panska.cz,
studenti třídy 03K (maturita květen 2007)

SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1

Fyzika převážně (ne)vážně, viz www.jreichl.com, přihláška
Vlastimil Čepelákcepelak@gymzr.cz

a učitelé fyziky, Gymnázium Žďár nad Sázavou

Experiment mikrokosmos, viz http://www.gymzr.cz/mikrokosmos1.htm, přihláška
Václav PiskačVaclav.Piskac@seznam.cz
Gymnázium tř. Kpt.Jaroše, Brno
Festivaly vědy v Brně, viz http://fyzweb.cuni.cz/piskac/akce/cindex.htm, přihláška, zpráva_1, zpráva_2
Rostislav Halašhalas@rg.prostejov.cz
Reálné gymnázium Prostějov,

Jiří Chýla,  – chyla@fzu.cz a

Jiří Rameš –  rames@fzu.cz, Sekce fyziky elementárních částic, Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.

Studijní pobyty studentů ve Fyzikálním ústavu AV ČR, viz http://www.rg.prostejov.cz/datsoubory/matfyz_praha2007.php, přihláška

 

Instituce, „mající(?) popularizaci v popisu práce“:

Jan Kříž  – Jan.Kriz@uhk.cz
Katedra fyziky a informatiky,  Pedagogická fakulta,
Univerzita Hradec Králové
Fyzikální olympiáda: http://www.uhk.cz/fo, http://fo.cuni.cz.
Zdeněk Bochníčekzboch@physics.muni.cz
Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita v Brně
Soubor popularizačních aktivit ÚFE PřF MU, přihláška a odkazy v ní
Irena Vlachynskárenkav@kof.zcu.cz
Katedra obecné fyziky, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni
Fyzika v ulicích Plzně, přihláška a odkazy v ní.
Miroslav Randarandam@kof.zcu.cz
Katedra obecné fyziky, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni
Učebnice fyziky pro základní školy, viz http://www.fraus.cz/index.php?jdi=ep/systemove_ucebnice/stupen_ii.php, přihláška
Alena HavlíčkováAlena.Havlickova@mff.cuni.cz,

Oddělení pro vnější vztahy a propagaci, MFF, Univerzita Karlova v Praze

MFF UK: Akce pro střední školy a veřejnost, viz http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pk.htm
Dagmar Dvořáková – ddvorakova@kav.cas.cz, Mgr. Andrea Nová – nova@kav.cas.cz,
Anna Martinkovámartinkova@kav.cas.cz,
Tomáš Palatý – palaty@kav.cas.cz
Otevřená věda (regionům), viz http://www.otevrena-veda.cz/ovroz.html
Kateřina Saparovákaterina.saparova@ntm.cz
Národní technické muzeum v Praze
ENTER, edukativní program národního technického muzea, viz www.ntm.cz/enter, přihláška

 

Buditelé:

Irena Koudelková irena.koudelkova@mff.cuni.cz,
Katedra didaktiky fyziky, MFF, Univerzita Karlova v Praze
HEUREKAinfo, http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/
Jan Mlynářmlynar@ipp.cas.cz
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Kniha „Focus on JET: The European Centre of Fusion Research“, přihláška, k nahlédnutí u JD
Milan Říparipa@ipp.cas.cz

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Soubor popularizačních činů na téma termojaderná fúze, přihláška, prezentace
Jan ObdržálekJan.Obdržálek@mff.cuni.cz
Ústav teoretické fyziky MFF, Univerzita Karlova v Praze
Multimediální výukové pomůcky „Sedmkrát NE speciální teorii relativity“ a „Ráz-srážka částic“,
http://fyzweb.cuni.cz/new/materialy/relativita_7x_ne/index.php
Jiří Podolskýpodolsky@mbox.troja.mff.cuni.cz,
Ústav teoretické fyziky MFF, Univerzita Karlova v Praze
Přednášky z moderní fyziky, viz http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/PMF/, prezentace, přihláška

 

Web a média:

Jakub Jermář jermar@atlas.cz
Katedra didaktiky fyziky, MFF, Univerzita Karlova v Praze
FYZWEB, přihláška, viz http://fyzweb.cuni.cz/, resp. http://fyzweb.cuni.cz/new 
Libor Juha Krátký nesoutěžní příspěvek o on-line podobě Československého časopisu pro fyziku, http://www.cscasfyz.fzu.cz/
Šárka Speváková –  sarka.spevakova@popularis.cz, Jaromír Herskovič – jaromir.herskovic@herafilm.cz, Vladimír Kunzvladimir.kunz@popularis.cz, Česká televize Popularis a Port – pořady České televize, viz www.popularis.cz, www.ctport.cz, přihláška
Jana Olivová –  jolivova@rozhlas.cz
Redakce zpravodajství a kulturní publicistiky,
Český rozhlas 3 – Vltava
Čny byly posuzovány v nepřítomnosti autorky, která se omluvila z pracovních důvodů.
Soubor pořadů a článků věnovaných fyzice, přihláška (v odkazech zadejte hledání Olivová), materiály: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, besedy, příspěvky, nobelisté
Vladimír Kořen vladimir.koren@quick.cz
Česká televize
Planeta věda a další pořady

 

 

Obrázky z akce najdete na stránkách Jaroslava Reichla http://www.jreichl.com/fyzika/show/2007_prehlidka/prehlidka.htm., další článek je na adrese http://www.ceskaskola.cz/ICTveskole/Ar.asp?ARI=104554&CAI=2129 ...


Účastníci vyjadřovali názor, že tato akce nebyla ztraceným časem, a že vzájemné seznámení se s různými činy a projekty bylo velmi užitečné. To nás vede k záměru uspořádat podobnou přehlídku znovu za dva roky, tj. předběžně na podzim roku 2009. Potenciální zájemci nám mohou již nyní posílat odkazy na stránky, kde by se všichni zainteresovaní mohli s jejich činy seznámit. Přirozeným prostředím pro diskusi o popularizaci fyziky (a samozřejmě nejen o tom) je Česká fyzikální společnost, viz http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/cfs/

 

Alice Valkárová
předsedkyně
České fyzikální společnosti

Alice.Valkarova@mff.cuni.cz

Jiří Dolejší

organizátor přehlídky


Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz