Fyzika pro školy 21. století (pro Prahu)

Kurz skončil!

Fyzika a moderní technologie pro školy 21. století (pro mimopražské zájemce)

Zbývá nám poslední setkání s prezentacemi účastníků, navržená data 19. nebo 26. 1., případně videokonference v týdnu 21. - 26. 1., sdělte prosím své preference.

 

Kurzy ze systému pro další vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze:
6 pátečních odpolední na podzim 2007 věnovaných současné fyzice a současným technologiím v těsném kontaktu se školou.
Minulého běhu kurzu se sice zúčastnilo jen 5 účastnic, ale jak se zdá z
finálního hodnocení, byly spokojeny. Omlouváme se všem zájemcům, kteří kurz očekávali v ohlášeném jarním období.

Paralelně s tímto kurzem pro pražské učitele se koná srovnatelný kurz pro mimopražské zájemce o sobotách, posunutý vůči "pražskému" tématicky vždy o jeden termín. I když kurzy nebudou úplně identické, lze neúčast na setkání jednoho kuru nahradit účastí na setkání kurzu druhého.

Jednotlivá páteční odpoledne "pražského kurzu" jsou plánována na data 19. října, 2., 9., 23. a 30. listopadu, poslední setkání 7. prosince bude věnováno vystoupením účastníků kurzu a diskusi.
Jednotlivé soboty "mimopražského kurzu" jsou plánovány na data 3., 10., 24. listopadu 1. a 8. prosince. Závěr mimopražského kuru proběhne v lednu 2008.

Grantem kurzu je RNDr. Jiří Dolejší, CSc., jako lektoři budou vystupovat pracovníci a doktorandi Ústavu částicové a jederné fyziky MFF UK a pozvaní hosté, osvědčenou hvězdou jednoho odpoledne bude Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.

Fotografie z průběhu kurzu jsou na http://fy21c.rajce.idnes.cz/, stránka velmi aktivního účastníka http://www.fy21c.estranky.cz je ideálním nástrojem k výměně názorů.

Témata:

Ambice kurzu:

Podoba kurzu:

Organizace kurzu:

Kurz byl a další rok opět bude pořádán v trojském areálu MFF UK, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, během šesti pátečních odpolední (data viz v úvodu) od října do listopadu, vždy od 13.00 do 18:00 s několika přestávkami podle organizace praktických činností.
K dispozici je bufet otevřený v pátek do 15 hodin, automat na kávu a studené nápoje. Přestávky mohou být vyplněny neformální diskusí.

Přihlášky do kurzu
(díky podpoře Evropského sociálního fondu bezplatného) a případné otázky či náměty posílejte prosím garantovi kurzu na adresu
Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz

J.D. 6.12.2007