home | papers | outreach | lectures | theory | chaos


             Nermuť se, že přikvačilo mnoho tem
Nelkej nad sudbou, co vyplavila moře zel
Radši se nauč těšit z mál
Kdo radost zná mít jen z mnoh
Toho život pln zdá se smůl
Kdo skromen však a nezná jen blah
Ten v nebích najde tucty spás
Pořád dokola - zas, zas a zas...


Prof. RNDr.   Pavel Cejnar   Dr., DSc.

For English summary see below...

Umístění:
Narozen 1. ledna 1964 v Brandýse nad Labem. Tam jsem strávil 33 let! Pak jsem 12 let bydlel v Praze-Radotíně.
Nyní bydlím v Černošicích (a jsem hrdým lokálpatriotem Dolní Berounky ;-)

Vzdělání:
Po maturitě na gymnáziu v Brandýse jsem studoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK), obor jaderná fyzika:
V roce 1988 jsem dokončil magisterské stuidim (předjméno RNDr.).
V roce 1995 jsem dokončil doktorské studium (zajméno Dr., ekvivalent PhD.). Téma práce: statistické modelování procesů přes složené jádro.
Mezitím 1 rok "školy života" v kasárnách městečka Böhmisch Budweis: dočasný titul Čet.Abs.

Kariéra:
V letech 1995-2004 jsem byl odborným asistentem na MFF UK. Začínal jsem na Katedře jaderné fyziky, ta později přešla na Ústav částicové a jaderné fyziky (ÚČJF).
V letech 2004-2012 jsem byl docentem v ÚČJF MFF UK.
V roce 2010 jsem obhájil "velký doktorát" AVČR (zajméno DSc.).
Od roku 2012 jsem profesorem.

Absolvoval jsem delší pracovní pobyty v následujících institucích:
- Institute of Physics, University of Fribourg, CH [1991-1999, celkem cca 15 měsíců] ... www
- Wright Nuclear Structure Lab & Sloane Physics Lab, Yale University, USA [2000,2007, 1 měsíc] ... www
- National Superconducting Cyclotron Lab, Michigan State University, USA [2000, 2004, 2 měsíce] ... www
- Institute of Theoretical Physics, University of Stellenbosch, JAR [2000-2002, 13 měsíců] ... www
- Institute for Nuclear Physics, University of Cologne, D [2002-2010, celkem cca 7 měsíců] ... www
- European Center for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas, Trento, I [2006,2007, celkem 7 měsíců] ... www

Ve fyzice mě zajímá všechno kolem kvantové teorie: kvantový chaos, kvantové fázové přechody, kvantová provázanost, kvantové počítání...
Jednoduché modely jádra a jiných mnohočásticových systémů představují ideální laboratoř pro studium kvantových jevů (hračku pro jejich objevování)...
popularizace
publikace

Osobní:
Mám ženu Janu a děti Elišku (*2003) a Adama (*2005).Baví mě:
- sedavé aktivity (čtení, psaní, počítání, bubnování...)
- chození, běhání (Pražský Maratón 2011 za 4:09 ...zamýšleno zkrátit o 9 minut :-)

Esenciální záležitosti:
- Tom Waits, světlo v temnotách!
- Champagne z filmu Jima Jarmusche
- Dead Man, zase Jim Jarmusch a Neil Young
- Psí vojsko, bohužel již jen v čase minulém

Speciální nabídka:
- Rodinné kroniky pobytů v Trentu (2006 a 2007) ...Tridentum1.pdf , Tridentum2.pdf
- Ředitelův převoz (noční můra pro logopedy) ...pdf
- Písečné duny.English summary:

Prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr.,DSc.

Born: January 1, 1964, Brandýs n.L. (near Prague)
Currently lives in: Černošice (near Prague)
Married: Jana
Children: Eliška (*2003), Adam (*2005)
Likes: jogging, hiking, drumming...

Education and employment:
- 1988: diploma in nuclear physics, Faculty of Mathematics & Physics, Charles University, Prague (MFF UK)
- 1995: Ph.D. in nuclear physics, MFF UK (statistical modelling of nuclear processes)
- 1995-2004: assistant professor, Department of Nuclear Physics, later Institute of Particle and Nuclear Physics (IPNP MFF UK)
- 2004-2012: associated professor (docent), IPNP MFF UK
- 2010: doctor of science (D.Sc.)
- since 2012: full professor

Longer or repeated stays abroad:
- Institute of Physics, University of Fribourg, Switzerland [1991-92,1994, short stays 1995...1999],
- Wright Nuclear Structure Lab & Sloane Physics Lab, Yale University, USA [2000, short stay 2007],
- National Superconducting Cyclotron Lab, Michigan State University, USA [2000, short stay 2004],
- Institute of Theoretical Physics, University of Stellenbosch, South Africa [2000-2002],
- Institute for Nuclear Physics, University of Cologne, Germany [short stays 2002...2010].
- European Center for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas, Trento, Italy [2006, 2007]

Scientific interests:
- quantum chaos, quantum phase transitions, classical-quantum correspondence, quantum theory in general... papers
- "Nuclear-structure models provide an ideal laboratory for studying quantum effects..."
home | papers | outreach | lectures | theory | chaos

emailtome       poslední změna / last modification: 28.04.2016