Úvod

Mezi hlavní oblasti mého zájmu patří studium silné interakce.
Silná interakce je jednou ze čtyř základních sil panujících v přírodě
(ostatní jsou elektromagnetická, slabá a gravitační). Silná interakce
je zodpovědná za existenci protonů a neutronů, základních stavebních
prvků jader atomů.  Silnou interakci zkoumám zejména pomocí srážek
těžkých iontů na experimentu ATLAS urychlovače LHC.

Kontaktní informace:

Ústav částicové a jaderné fyziky,
Matematicko fyzikální fakultaUniverzita Karlova v Praze
V Holešovičkách 2,
180 00 Praha 8

Tel.: +420 221 91 2485
e-mail: martin.spousta(at)cern.ch