Dalibor Nedbal (1980 - 2012)

Postdok, Astročásticová fyzika, Experiment H.E.S.S.


Výzkum


Výuka

Kosmické záření

Bc/Mgr práce


Studenti

Diplomová práce: Jiří Blažek

Bakalářská práce: Stanislav Štefánik


Publikace

Seznam referovaných publikací

Seznam publikací na Web of Knowledge


Pro veřejnost

Článek v Lidových novinách

Plakát pro den otevřených dveří na MFF UK

Pořad v České televizi o výsledcích experimentu HESS

Pořad v České televizi o nominaci HESSu na Descartovu cenu


Veřejné prezentace

2. 12. 2010 Přednáška na dni otevřených dveří na MFF UK

8. 2. 2010 Přednáška při obhajobě výzkumného záměru Centra částicové fyziky

8. 12. 2009 Referát o vybraných článcích na MPIK Heidelberg

7. 10. 2009 Seminář ÚČJF


Cena Milana Odehnala pro rok 2010

Mgr. Dalibor Nedbal, Ph.D. se stal vítězem Ceny Milana Odehnala pro rok 2010 za soubor prací věnovaných studiu kosmického záření a záření gamma experimentem H.E.S.S.. Cena Milana Odehnala je udělována Českou fyzikální společností.