VYBRANÉ PUBLIKACE   články a preprinty [ ZPĚT ]
Teorie elektroslabých interakcí:
M. Malinský, J. Hořejší: Triple gauge vertices at one-loop level in THDM , arXiv: hep-ph/0308247 [link]
J. Hořejší: Electroweak interactions and high-energy limit , Czech. J. Phys. B47 (1997) 951 - 977
J. Hořejší, M. Stohr: One-loop induced effective on-shell Zγγγ interactions , Z. Phys. C64 (1994) 407 - 412
M. Stohr, J. Hořejší: Effective lagrangians for Z boson decays into photons , Phys. Rev. D49 (1994) 3775 - 3778
J. Hořejší: Note on the QED corrections to leptonic decays of the neutral vector boson , Phys. Lett. B107 (1981) 388 - 391
 
Anomálie v kvantové teorii pole:
J. Hořejší, M. Schnabl: Dispersive derivation of the trace anomaly , Z. Phys. C67 (1997) 561 - 565
J. Hořejší, J. Novotný, O. I. Zavialov: Dimensional regularization of the VVA triangle graph as a continuous superposition of Pauli - Villars regularizations , Phys. Lett. B213 (1988) 173 - 176
J. Hořejší: A simple approach to ABJ axial anomaly , J. Phys. G12 (1986) L7 - L12
J. Hořejší: Dispersive derivation of triangle anomaly , Phys. Rev. D32 (1985) 1029 - 1031
 
Exkluzivní procesy v QCD:
D. Muller, D. Robaschik, B. Geyer, F.-M. Dittes, J. Hořejší: Wave functions, evolution equations and evolution kernels from light-ray operators of QCD , Fortschr. Phys. 42 (1994) 101 - 141; arXiv: hep-ph/9812448 [link]
F.-M. Dittes, B. Geyer, D. Muller, D. Robaschik, J. Hořejší: Altarelli - Parisi kernel as asymptotic limit of an extended Brodsky - Lepage kernel , Phys. Lett. B209 (1988) 325 - 329
M. Bordag, B. Geyer, J. Hořejší, D. Robaschik: Non-local light-cone expansions and evolution equations , Z. Phys. C26 (1985) 591 - 600
[ ZPĚT ]