Jiří Hořejší [Zpět]

INFO: heslo původně připravované pro encyklopedii Diderot

Kvantová teorie pole

Kvantová teorie fyzikálních systémů s nekonečným počtem stupňů volnosti (tj. např. s libovolně velkým počtem částic). Takový systém lze popsat pomocí kvantovaného pole, jež obsahuje kreační a anihilační operátory částic (nebo @kvazičástic). Kvantová teorie pole tedy přirozeně vystihuje procesy, v nichž se částice rodí a zanikají. Historicky prvním příkladem modelu k.t.p. je kvantované elektromagnetické pole, jemuž odpovídají @fotony. Kvantované pole však obecně nemusí mít klasický fyzikální protějšek. Nerelativistická k.t.p. popisuje např. elektronový plyn v kovu nebo supratekuté hélium, zatímco relativistická k.t.p. je základní metodou fyziky subjaderných částic. Důležitou obecnou předpovědí relativistické k.t.p. je existence antičástic. Příkladem relativistické k.t.p. je @ standardní model interakcí @elementárních částic, který zahrnuje @kvantovou chromodynamiku a teorii @elektroslabých interakcí. Součástí elektroslabé teorie je @kvantová elektrodynamika.