IPNP  People  Research  Publications  News  Seminars & Events  Education  Contact  Links  Internal Affairs [CZE][ENG]
IPNP Seminars
 
If not stated explicitly otherwise, seminars take place on Wednesdays, at 16:00 in the lecture room A 945 (Troja, 9th floor, former room No.1015). More information and annotation of the seminars are on the czech page.
 
 Forthcoming Seminars
 
There is no forthcoming seminar.
 
 Previous Seminars
 
24.2.2014    Jiří Chýla (FZÚ AVČR) 
 Kvarky 
 
8.1.2014    Seminář se nekoná ( ) 
 Všichni zájemci jsou zváni na habilitační přednášku Tomáše Davídka (začátek ve 14.15) a a následnou profesorskou přednášku Ruperta Leitnera (v 15.15) v zasedací místnosti (2. patro) MFF UK, Ke Karlovu 3. 
 
18.12.2013    Daniel Červenkov, Zdeněk Doležal (ÚČJF) 
 Zpráva z CERN School of Computing
Zpráva z ICFA Instrumentation School
 
 
11.12.2013    Augusto Ceccucci (CERN) 
 Kaon Physics in the third millennium:
precision studies and rare decays at the CERN NA62 experiment
 
 
6.12.2013    Samoil Bilenky (JINR Dubna) 
 The centenary of Bruno Pontecorvo:
"Bruno Pontecorvo and neutrino"
Seminář se koná v učebně T2 v 10:00
[obrázky]

[slides]
 
 
4.12.2013    Jaroslav Cvach (FZÚ AVČR) 
 Linear Collider - Co dál? 
 
6.12.2013    Samoil Bilenky (JINR Dubna) 
 The centenary of Bruno Pontecorvo:
"Bruno Pontecorvo and neutrino"
Seminář se koná v učebně T2 v 10:00
 
 
27.11.2013    Richard Polifka (CERN) 
 Detekce rozpadu Higgsova bosonu H->WW na LHC 
 
20.11.2013    Michal Macek (ÚČJF) 
 Chaos, kvazisymetrie a kvantové fázové přechody prvního druhu v jádrech 
 
13.11.2013    Adam Smetana (ÚTEF ČVUT) 
 Superconductivity approach to the electroweak symmetry breaking 
 
6.11.2013    Oldřich Kepka (FZÚ AVČR) 
 Struktura protonu na LHC 
 
30.10.2013    David Šálek (ÚČJF) 
 Hledání temné hmoty na LHC 
 
16.10.2013    Jan Kameník (ÚJF AV ČR Řež) 
 Sledování radioaktivních izotopů cesia na Havaji a v okolí 
 
9.10.2013    Daniel Scheirich (ÚČJF) 
 Měření vlastností Λb baryonu na experimentu ATLAS 
 
22.5.2013    Karel Černý (ÚČJF) 
 Produkce těžkých kvarků na HERA 
 
24.4.2013    Michal Malinský (ÚČJF) 
 Rozpad protonu a narušení baryonového a leptonového čisla 
 
17.4.2013    Jiří Chýla (FZÚ AVČR) 
 Od izotopického spinu ke kvantové chromodynamice: 40 let asymptotické volnosti 
 
10.4.2013    Jiří Kroll (ÚČJF) 
 Gamma rozpad vysoce vzbuzených stavů v jádrech vzácných zemin
 
 
3.4.2013     Vladislav Šimák (FZÚ AVČR) 
 Standardní Model ve světle Tevatronu 
 
27.3.2013    Referáty studentů o diplomových pracích ( ) 
 
Petr Chudoba
Využití aktivačních detektorů při měření neutronového pole
v modelových sestavách ADTS

Michal Kloc
Kvantové kritické jevy v konečných systémech
 
 
20.3.2013    Zbyněk Drásal (ÚČJF) 
 Měření CP-narušení v rozpadu B -> ηC K0s metodou časové analýzy 
 
13.3.2013    Referáty studentů o diplomových pracích ( ) 
 
Vladimír Novotný
Studium kosmického záření o nejvyšších energiích

Stanislav Štefánik
Studium urychlování vysokoenergetických částic
v extragalaktických objektech
 
 
6.3.2013    Pavel Cejnar (ÚČJF) 
 Kvantové počítání 
 
9.1.2013    Otokar Dragoun (ÚJF AV ČR Řež) 
 Současný stav a perspektivy neutrinového experimentu KATRIN 
 
12.12.2012    Brian Cole (Columbia University, NY, USA) 
 Soft and hard probes of the quark gluon plasma
using the ATLAS detector at the LHC
 
 
10.12.2012 (pondělí)    Segev BenZvi (University of Wisconsin-Madison) 
 IceCube Neutrino Observatory - status and recent results
(seminář se koná v místnost 945 v 16.00)
 
 
5.12.2012    Richard B. Firestone (Lawrence Berkeley National Laboratory) 
 Mammoths, Meteors, Supernovae 
 
28.11.2012    Esteban Fullana Torregrosa () 
 Jet cross section measurements:
using ATLAS calorimeters to probe QCD limits

 
 
21.11.2012    Tomáš Bílý (FJFI ČVUT) 
 Jaderné reaktory pro 21. století 
 
14.11.2012    Jiří Mareš (ÚJF AV ČR Řež) 
 Antikaony v atomových jádrech 
 
8.11.2012    Prof. David Wark (Imperial College London and Rutherford Appleton Laboratory) 
 Future long-baseline neutrino experiments

Seminář se mimořádně koná ve čtvrtek
 
 
31.10.2012    Tomáš Sýkora (ÚČJF) 
 Dopředná fyzika na ATLASu - detektory ALFA a AFP 
 
24.10.2012    Seminář se nekoná ( ) 
 Všichni zájemci jsou zváni na přednášky v rámci oslav 20. výročí od vstupu České a Slovenské federativní republiky do CERN. Přednášky se konají ve čtvrtek od 15.30 na Malé Straně.  
 
17.10.2012    Michal Šumbera (ÚJF AV ČR) 
 Beam Energy Scan Program at RHIC 
 
10.10.2012    Pavel Řezníček (LMU Mnichov) 
 Měření dob života Bs,Bd mesonu a
měření narušení CP v rozpadu Bs -> J/psi phi na detektoru ATLAS
 
 
3.10.2012    Johan Bijnens (Lund University) 
 Hadronic light-by-light for the muon anomalous magnetic moment 
 
9.7.2012    Annalisa Marzuoli (University of Pavia) 
 Topological Field Theory and Quantum Complexity

Seminář se koná od 15:00
 
 
23.5.2012    Ivan Procházka (KFNT MFF) 
 Anihilace páru elektron-pozitron a její využití ve fyzice
kondenzovaných látek
 
 
2.5.2012    Václav Kroha (ÚJF AV ČR) 
 Nepřímé metody v jaderné astrofyzice 
 
25.4.2012    Marie Davídková (ÚJF AV ČR) 
 Význam proteinů v radiačním poškození DNA 
 
18.4.2012     Referáty studentů o diplomových pracích ( ) 
  Vít Kučera
Studium produkce jetů v experimentu ALICE na urychlovači LHC

Zuzana Barnovská
Studium produkce jetů v jádro-jaderných srážkách na urychlovači RHIC
 
 
11.4.2012    Jan Kašpar (FZÚ AVČR) 
 Elastic, Inelastic and Total Cross Section with TOTEM 
 
4.4.2012    Karel Soustružník (ÚČJF) 
 NOvA experiment - lov neutrin 
 
28.3.2012    Referáty studentů o diplomových pracích ( ) 
  Tomáš Javůrek
Odezva kalorimetru TileCal na miony

Peter Berta
Studium kinematiky rozpadu top-antitopových párů v experimentu Atlas
 
 
21.3.2012    Referáty studentů o diplomových pracích ( ) 
  Daniel Červenkov
Časově závislá úhlová analýza B0 -> D* + rho

Martina Paggáčová
Časové rozlíšenie TileCalu a hľadanie ťažkých
metastabilných častíc
 
 
14.3.2012    Karel Rohlena (FZÚ AVČR) 
 "Exotická fyzika" na ELI-Beamlines 
 
7.3.2012    Martin Zdráhal (ÚČJF) 
 Determination of the u and d quark masses from η -> 3π decay 
 
22.2.2012    Jan Kvasil, Alice Valkárová, Milan Krtička (ÚČJF) 
 Mimořádný cestovatelský seminář -
fotky z našich cest (Čile, Izrael)
 
 
12.1.2012    Max Klein (University of Liverpool) 
 The Large Hadron Electron Collider at CERN
Pozor! Seminář se koná mimořádně ve čtvrtek od 16.00
 
 
4.1.2012    Jaroslav Trnka (Princeton University) 
 New methods for calculation of gluonic amplitudes 
 
14.12.2011    Frank Simon (MPI Mnichov) 
 Precision and Discovery at the Terascale –
Physics and Detectors at CLIC
 
 
7.12.2011    Dagmar Adamová (ÚJF AV ČR Řež) 
 Worldwide LHC Computing Grid:
Status a zkušenosti z prvních dvou let zpracování dat z LHC
 
 
5.12.2011    Umesh Garg (University of Notre Dame, GSI Darmstadt) 
 Nuclear Incompressibility, the Asymmetry Term, and the MEM Effect 
 
30.11.2011    Karol Kampf (ÚČJF) 
 Kvantové korekce v anomálním sektoru QCD 
 
23.11.2011    Dalibor Zákoucký (ÚJF AV ČR Řež) 
 Experimental Tests of the Standard Model of Weak Interactions 
 
16.11.2011    Jana Nováková (ÚČJF MFF) 
 Hledání Higgsova bosonu na experimentu ATLAS 
 
9.11.2011    Přemysl Kolorenč (ÚTF MFF) 
 Nezářivé relaxační procesy v klastrech 
 
2.11.2011    Martin Spousta (ÚČJF) 
 Srážky těžkých iontů na detektoru ATLAS 
 
26.10.2011    Seminář se nekoná ( ) 
   
 
19.10.2011    Kai Zuber (Technical University, Dresden) 
 In search of double beta decay 
 
12.10.2011    Jan Kučera (ÚJF AV ČR Řež) 
 Neutronová aktivační analýza a její aplikace v chemické metrologii, biomedicíně, geo- a kosmochemii 
 
6.6.2011    Jeremy Dalseno (MPI) 
 CP Violation Measurements at Belle Experiment (Japan)
Pozor, seminář se koná v pondělí v 16.00 v posluchárně 945!
 
 
25.5.2011    I. A. Savin (JINR Dubna) 
 Experimental studies of the nucleon spin structure at COMPASS 
 
24.5.2011    Petr Navrátil (TRIUMF, Vancouver) 
 Ab initio výpočty v jaderné fyzice
Pozor, seminář se koná v úterý v 16.30 v posluchárně 945!
 
 
11.5.2011    Krzysztof Kutak (Polish Academy of Sciences, Krakow) 
 High energy factorization -
theoretical basics and phenomenological applications
 
 
4.5.2011    Jan Ebr (FZÚ AV ČR, v.v.i.) 
 Výsledky Observatoře Pierra Augera 
 
20.4.2011    Chris Quigg (Fermi National Accelarator Laboratory) 
 The Coming Revolutions in Particle Physics
Přednáška se koná od 15.30 v budově FJFI ČVUT, Břehová 7, místnost 103!
Od 15.00 se podává občerstvení
 
 
13.4.2011    Referáty studentů o diplomových pracích ( ) 
 
Radek Žlebčík
Narušení faktorizace v difrakčních ep interakcích na HERA

Anton Repko
Gigantické rezonance v atomových jádrech
 
 
6.4.2011    Referáty studentů o diplomových pracích ( ) 
 
Roman Derco
Instantons and Unitarily Inequivalent Quantum Vacua

Martin Slezák
Zdroj monoenergetických elektronů pro monitorování spektrometru v neutrinovém experimentu KATRIN
 
 
30.3.2011    Maria Vozmediano (CSIC Madrid) 
 Graphene versus QED 
 
23.3.2011    Vojtěch Pleskot (ÚČJF) 
 Úhlové korelace v rozpadech Higgsova bosonu 
 
16.3.2011    Milan Krtička (ÚČJF) 
 Neočekávané chování neutronových rezonancí 
 
9.3.2011    Petr Závada (FZÚ AV ČR v.v.i.) 
 Vnitřní struktura protonu v 3D přiblížení 
 
2.3.2011    Christian Oswald, Ján Scheirich (LMU Mnichov, FEL ČVUT a ÚČJF MFF UK) 
 Tests of DEPFET pixel detectors 
 
12.1.2011    Jiří Hošek (ÚJF Řež) 
 Masses by Gauge Flavor Dynamics 
 
5.1.2011    Peter Kodyš (ÚČJF) 
 Rozlišovací schopnost DEPFET detektoru měřená na testovacím svazku v CERNu 
 
15.12.2010    Karel Kolář (FZÚ AV ČR v.v.i.) 
 Faktorizační schéma vhodné pro NLO Monte Carlo generátory 
 
8.12.2010    Jaromír Plášek (FÚ UK) 
 Optická mikroskopie s rozlišením pod difrakční mezí 
 
1.12.2010    Christian Ohm (Stockholm Univ.) 
 Search for exotic meta-stable massive particles with ATLAS 
 
24.11.2010    Jan Smolík (FZÚ AV ČR v.v.i.) 
 Experiment DIRAC - výsledky a výhledy 
 
10.11.2010    Jaroslav Cvach (FZÚ AV ČR v.v.i.) 
 Kalorimetry pro budoucí lineární urychlovač 
 
3.11.2010    Martin Spousta (ÚČJF) 
 ATLAS - výsledky po prvním roce 
 
27.10.2010    David Šálek (ÚČJF) 
 Měření difrakční strukturní funkce FL v experimentu H1 
 
20.10.2010    Karel Soustružník (ÚČJF) 
 Recent Fermilab achievements 
 
13.10.2010    Petr Chaloupka (ÚJF AV ČR) 
 Měření prostoročasových charakteristik srážek těžkých jader metodou korelační femtoskopie 
 
6.10.2010    Alfredo Iorio (ÚČJF) 
 Weyl-gauge symmetry on the tip of a pencil 
 
23.6.2010    Michal Malinský (KTH Stockholm) 
 Grand unification - a never-ending quest for minimality
Všechny semináře 23.6. se konají v učebně T9
 
 
23.6.2010    Dmitry V. Naumov (JINR Dubna) 
 Observation of the first tauon candidate event in the OPERA experiment in the CNGS beam 
 
23.6.2010    He Zhang (KTH Stockholm) 
 Non Standard Neutrino Interactions 
 
21.6.2010    Shin-Nan Yang (National Taiwan University, Taipei) 
 The strangeness content of the proton
Seminář se koná v učebně T9
 
 
19.5.2010    Referáty studentů o diplomových pracích ( ) 
 Erika Csandalová
Měření vlastností top kvarku
Daniel Božík
Jaderné kolektivní stupně volnosti a Skyrme funkcionál
Seminář se koná v učebně T9
 
 
5.5.2010    Referáty studentů o diplomových pracích ( ) 
 Bedřich Roskovec
Oscilace neutrin
Petr Morávek
Procesy rozptylu vektorových bosonů elektroslabých interakcí
Seminář se koná v učebně T9
 
 
28.4.2010    Oldřich Kepka (FZÚ AV ČR v.v.i.) 
 Dvoufotonové výměny a difrakce na urychlovači LHC
Seminář se koná v učebně T9
 
 
21.4.2010    Referáty studentů o diplomových pracích ( ) 
 Boris Bulánek
Analýza dat kalorimetru CALICE
Martin Rybář
Jety v pp a PbPb srážkách na LHC
Seminář se koná v učebně T9
 
 
14.4.2010    Referáty studentů o diplomových pracích ( ) 
 Petr Soukal
Analýza tvaru difrakčních ep interakcí
Ina Chalupková
Studium vzácných B rozpadů v detektoru ATLAS
Seminář se koná v učebně T9
 
 
7.4.2010    Referáty studentů o diplomových pracích ( ) 
 Stanislav Valenta
Fotonové silové funkce v jádře 177Lu
z měření dvoukrokových gamma kaskád
Petr Vaško
Chirální poruchová teorie a rozpad π0 → e+e-
Pozor! Seminář se koná v učebně T9!!!
 
 
11.11.2009    Zdeněk Doležal, Zbyněk Drásal (ÚČJF) 
 Jak navrhnout vertexový detektor pro studium CP narušení v novém experimentu Belle II (Japonsko) [prezentace: Zdeněk Doležal a Zbyněk Drásal] 
 
4.11.2009    Andrej Kugler (UJF Řež) 
 Studium produkce dileptonu v jádro-jaderných a elementárních reakcích při energiích 1-8 AGeV (HADES@GSI a HADES@FAIR) 
 
21.10.2009    David Šálek (ÚČJF) 
 Měření podélné difrakční strukturní funkce protonu v experimentu H1 
 
14.10.2009    Tomáš Davídek (ÚČJF) 
 Hledání Higgsova bosonu a měření jeho vlastností v experimentu ATLAS 
 
7.10.2009    Dalibor Nedbal (ÚČJF) 
 Vesmírné urychlovače částic 
 
20.5.2009    Referáty studentů o diplomových pracích (ÚČJF) 
 Tomáš Kosek
Ovlivnění jetů ve srážkách těžkých iontů
 
 
6.5.2009    Jan Bláha (Laboratoire d`Annecy-le-Vieux de Physique des Particule) 
 Plynové detektory pro digitální hadronovou kalorimetrii 
 
29.4.2009    Referáty studentů o diplomových pracích ( ) 
 Jiří Procházka
Pružné srážky protonů při vysokých energiích
Vlastimil Kůs
Studium difrakčních procesů na experimentu ATLAS
 
 
22.4.2009    Referáty studentů o diplomových pracích ( ) 
 Monika Krpelanová
Fotonové silové funkce v jádře 104Rh z měření dvoukrokových gamma kaskád
Pavel Karhan
Skrytá symetrie v klasické a kvantové fyzice
Pavel Strachota
Vývoj optimálních algoritmů pro selekci řídkých semimionových B rozpadů v detektoru ATLAS
 
 
15.4.2009    Augusto Ceccucci (CERN) 
 The CERN Kaon Programme: New Opportunities in Rare Decays 
 
8.4.2009    Referáty studentů o diplomových pracích ( ) 
 
Jiří Kroll
Fotonové silové funkce v jádře 160Tb z měření dvoukrokových gamma kaskád
Pavla Doškářová
Stanovení příměsi proton-antiprotonových párů v datech měřených experimentem DIRAC
 
 
1.4.2009    Irena Novotná (SÚRO) 
 Využití lineárních urychlovačů v radioterapii 
 
25.3.2009    David Heyrovský (ÚTF MFF) 
 Astrofyzikální poznatky o temné hmotě 
 
18.3.2009    Referáty studentů o diplomových pracích ( ) 
 Martin Rybář
Jety v pp a PbPb srážkách na LHC

Miroslav Vácha
Detekční systémy pro měření vyzařování vysokoteplotního plazmatu tokamaku COMPASS na bázi rychlých bolometrů a měkkých rentgenových detektorů
 
 
11.3.2009    Jiří Chudoba (FZÚ AV ČR v.v.i. ) 
 Výpočetní GRID pro LHC 
 
4.3.2009    Tomáš Sýkora (ÚČJF) 
 ALFA - detektor pro měření absolutní luminosity
a difrakčních procesů v experimentu ATLAS
 
 
25.2.2009    Sébastien Descotes-Genon (CNRS/Univ. Paris-Sud) 
 Low-energy pp and pK scatterings: opening windows on
non-perturbative QCD
 
 
14.1.2009    Martin White (Cambridge University) 
 Measuring SUSY and dark matter at the LHC 
 
09.01.2009    Tomáš Davídek et al. (MFF UK) 
 1. pracovní Linuxový seminář (Místo: A836, Čas: 9:01)

[INFO: www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~davidek/linux_seminar_1/]
 
 
7.1.2009    Zdeněk Doležal (ÚČJF) 
 Urychlovač LHC: start, současný stav a výhledy 
 
17.12.2008    Joel Feltesse (CEA Saclay) 
 Impact of HERA results on LHC physics
Seminář se koná mimořádně v posluchárně T2!
 
 
10.12.2008    Jiří Hořejší (ÚČJF) 
 Nobelova cena za fyziku 2008 
 
3.12.2008    Alfredo Iorio (ÚČJF) 
 Is new physics necessary for life phenomena?
Reflections on Schroedinger's lesson
 
 
26.11.2008    Jaroslava Kalvová (KMOP MFF) 
 Klimatické modely 
 
19.11.2008    Jan Šaroun (ÚJF AV ČR, v. v. i.) 
 Neutronové difrakční experimenty v ÚJF Řež 
 
12.11.2008    Alejandro Frank (UNAM, Mexico) 
 Patterns in classical and quantum chaos: time series and fractal scale invariance 
 
5.11.2008    Karel Soustružník (ÚČJF) 
 Nové objevy ve Fermilab
 
 
29.10.2008    Jaroslav Cvach (FZÚ AV ČR, v. v. i.) 
 Kalorimetr pro mezinárodní lineární urychlovač 
 
22.10.2008    Karel Černý (ÚČJF) 
 Dvoujetová produkce v difrakčním gamma-p rozptylu na HERA 
 
15.10.2008    Colin Wilkin (University College London) 
 Two pion production in nucleon-nucleon and nucleus-nucleus collisions 
 
8.10.2008    Marián Kolesár (ÚČJF) 
 Resumovaná chirální poruchová teorie a eta mezon 
 
18.6.2008    Peter Krizan (J. Stefan Institute, Ljubljana) 
 Super B factory at KEK 
 
20.5.2008    Jaroslav Trnka (ÚČJF) 
 Renormalization of effective field theories 
 
7.5.2008    Daniel Scheirich, Jan Donoval, Aivaraz Žukauskas (MFF UK) 
 referáty o diplomových pracech 
 
30.4.2008    Marek Taševský (FZÚ AV ČR ) 
 Dopředná fyzika na LHC a možnosti detekce Higgsova bosonu v difrakci 
 
16.4.2008    Johann Marton (Stefan Meyer Institute for Subatomic Physics OAW, Vienna) 
 New precision experiments with kaonic atoms:
strong interaction studies at lowest energies
 
 
9.4.2008    Michal Malinský (Univ. Southampton) 
 Horizontální symetrie a supersymetrie 
 
2.4.2008    Fedor Šimkovic (UK Bratislava) 
 Double beta decay: A problem of particle, nuclear and atomic physics 
 
26.3.2008    Jiří Hořejší (ÚČJF) 
 Poznámky ke genezi standardního modelu elektroslabých interakcí (pokračování) 
 
19.3.2008    Alfredo Iorio (ÚČJF) 
 Toward a generalized Noether theorem 
 
12.3.2008    Dalibor Nosek (ÚČJF) 
 Pozorování kosmického záření o nejvyšších energiích 
 
5.3.2008    Otokar Dragoun (ÚJF Řež) 
 KATRIN: modelově nezávislý experiment pro určení
hmotnosti neutrina s citlivostí 0,2 eV
 
 
27.2.2008    Jiří Hořejší (ÚČJF) 
 Poznámky ke genezi standardního modelu elektroslabých interakcí 
 
9.1.2008    Alfredo Iorio (ÚČJF) 
 How much geometry do viruses know? A conjecture on scar-driven shape-changes of virus capsids 
 
19.12.2007    Tomáš Sýkora (ÚČJF) 
 H1 VFPS - proton momentum reconstruction 
 
12.12.2007    Pavel Cejnar (ÚČJF) 
 Kvantové fázové přechody: od spinových polí k mnohočásticovým systémům 
 
5.12.2007    Jan Pekala (Institute of Nuclear Physics PAN, Krakov) 
 Atmospheric scattering of light emitted by extensive air showers 
 
28.11.2007    Vicent Mateu (Univ. Valencia) 
 Chiral perturbation theory in the presence of external tensor sources and its phenomenological applications 
 
21.11.2007    Franz Eisele (Univ. Heidelberg) 
 The structure of the Pomeron
or how to describe proton-proton scattering at high energies
Přednáška se koná mimořádně v posluchárně T2
 
 
14.11.2007    Pavel Stránský (ÚČJF) 
 Klasický a kvantový chaos v dvourozměrných kvartických potenciálech 
 
7.11.2007    Petr Veselý (ÚČJF) 
 Energetické funkcionály v jaderné fyzice 
 
31.10.2007    Jaroslav Trnka (ÚČJF) 
 Rezonanční chirální teorie 
 
24.10.2007    Miloš Uhlíř (FJFI ČVUT) 
 Physical Nature of Spin 
 
17.10.2007    Jiří Hořejší (IPNP) 
 50 let V-A teorie slabých interakcí 
 
23.5.2007    D. Nedbal (IPNP) 
 Výzkum zdrojů kosmického gama záření v experimentu H.E.S.S. 
 
9.5.2007    Viktor Pěč (IPNP) 
 Efekty pozadí v měření oscilací neutrin 
 
25.4.2007    Karel Výborný (FZÚ AV ČR) 
 The extraordinary world of the Quantum Hall Effect II: Skyrmions 
 
18.4.2007    Prof. Harald Fritzsch (Universita Mnichov) 
 Fundamental Constants in Physics and their Time Dependence 
 
11.4.2007    Prof. Jiří Jersák (RWTH Aachen) 
 Rozpínání prostoru v soudobé kosmologii 
 
4.4.2007    Alexander Kupčo (FZU) 
 Narušení faktorizace v difrakčních procesech 
 
28.3.2007    Jana Nováková (IPNP) 
 Měření hmoty Higgsova bosonu v rozpadu H->tautau 
 
21.3.2007    Adrian Biland (ETH Zurich) 
 Experiment MAGIC 
 
14.3.2007    Ladislav Skrbek (KFNT MFF UK) 
 Kvantová turbulence 
 
7.3.2007    Martin Spousta (UCJF) 
 Jet quenching
[slides]
 
 
7.2.2007    Paolo Castorina (Università di Catania) 
 Effective degrees of freedom in QCD deconfined phase 
 
31.1.2007    M. Prouza (FZÚ AV ČR, v.v.i.) 
 LSST - největší přehlídka oblohy na světě
aneb když částicoví fyzikové dělají astronomii
 
 
10.1.2007    Alfredo Iorio (IPNP) 
 Thomson meets Morse 
 
3.1.2007    Ondřej Chvála (ÚČJF) 
 Měkké hadronové srážky na urychlovači SPS v CERNu 
 
13.12.2006    František Knapp (ÚČJF) 
 Mikroskopický multifononový popis jádra 
 
29.11.2006    Rupert Leitner (ÚČJF) 
 Přesné měření oscilací elektronových antineutrin v experimentu Daya Bay 
 
22.11.2006    Karel Výborný (FZÚ AV ČR) 
 The extraordinary world of the fractional quantum Hall effect:
is the electron charge really indivisible?
 
 
15.11.2006    Radomír Pánek (Ústav fyziky plazmatu) 
 Termonukleární výzkum a projekt ITER 
 
8.11.2006    Peter Kvasnička (ÚČJF) 
 Detekční prahy a alignment: dvě naivní statistické poznámky ke zpracování dat ve fyzice vysokých energií 
 
27.10.2006    Walter Greiner (Frankfurt Institute for Advanced Studies) 
 The supercritical vacuum: theory and experimental status
Prednaska se kona mimoradne v patek 27. rijna 2006 v 11:00 v zelene poslucharne Karolina.
 
 
18.10.2006    David Krejčiřík (NPI, Řež) 
 Kvantový cestovatel na varietách 
 
11.10.2006    Karol Kampf (ÚČJF) 
 Role vektorových rezonancí v chirální poruchové teorii 
 
24.5.2006    Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková (Yale University) 
 Heavy-flavor physics in STAR
High-pT physics from STAR
 
 
10.5.2006    Marián Kolesár (ÚČJF) 
 Niektoré aspekty chirálnej poruchovej teórie
- generalizovaný a resumovaný prístup
 
 
3.5.2006    Miroslav Nožička, Daniel Scheirich (MFF UK) 
 Referáty o disertační a bakalářské práci 
 
26.4.2006    Jan Kapitán, Jan Pipek (MFF UK) 
 referáty o diplomové práci 
 
19.4.2006    Karel Kolář (FZÚ AV ČR) 
 Větvící funkce ve vyšších řádech poruchové QCD 
 
12.4. 2006    Zbyněk Drásal, Oldřich Kepka (MFF UK) 
 referáty o diplomové práci [Drasal - pdf],  
 
5.4.2006    Tomáš Brauner (ÚJF Řež) 
 Spontánní narušení symetrie a počítání Goldstoneových bosonů v relativistických systémech při konečné hustotě [ppt] 
 
29.3.2006    referáty o diplomové práci (MFF UK) 
 R. Polifka: Studium exkluzivní produkce dvou pionů v difrakčních ep interakcích [ppt], video [avi]
P. Nečesal: Testování modelů interakcí kosmického záření na urychlovači LHC [ppt]
 
 
22.3.2006    Prof. Norbert Wermes (Univ. Bonn) 
 Pixel Detectors - precision instruments for particle detection and for biomedical imaging 
 
15.3.2006    Pavel Cejnar (UCJF) 
 Monodromie a kvantové fázové přechody v jádrech [ppt] 
 
8.3.2006    David Šálek (MFF) 
 Studium dvoujetových případů v difrakčních DIS procesech na experimentu H1
(referát o diplomové práci) [ppt]
 
 
11.1.2006    Karel Soustružník (UCJF) 
 Fyzika top kvarku na D0 (Run I) [pdf] 
 
21.12.2005    Jiří Kvita (UCJF) 
 Tevatron, D0 And Top Physics [pdf] 
 
14.12.2005    Dalibor Nosek (UCJF) 
 Kosmické záření o nejvyšších energiích [pdf] 
 
30.11.2005    N. N. Nikolaev (Institute for Nuclear Physics, Jülich) 
 Fate of factorization theorems for hard pQCD in a nuclear medium 
 
25.10.-29.11.2005    Alfredo Iorio (Univ. Salerno) 
 Relaxing Symmetries in Field Theory [pdf] 
 
23.11.2005    Martin Schnabl (CERN) 
 Tachyons in the string field theory 
 
16.11.2005    Tomáš Sýkora (ÚČJF MFF UK) 
 The detector VFPS –from physics to a neural network and back 
 
15.11.2005    Daniel Grumiller (ITP Univ. Leipzig) 
 "Chemistry" of lower-dimensional Chern-Simons supergravity: reduction, oxidation and thermodynamics
Seminar se kona mimoradne v utery 15.11.2005 v 15:00
v poslucharne 1015, 10. patro.
 
 
9.11.2005    Alexander Kupčo (FZÚ AV ČR) 
 Studium QCD v proton-antiprotonových srážkách na urychlovači Tevatron 
 
2. 11. 2005    A. Iorio (Univ. Salerno) 
 Chern-Simons term, kinks (and super-kinks) in low dimensional gravity 
 
26.10.2005    Dalibor Nedbal (UCJF) 
 Objevy experimentu H.E.S.S. v oblasti vysokoenergetického kosmického záření gama 
 
19.10.2005    Martina Boháčová (FZÚ AV ČR) 
 AUGER a AIRFLY - první fyzikální výsledky 
 
12.10.2005    Milan Krticka (UCJF) 
 Fotonové silové funkce v tezkych jadrech
aneb
Jak se vlastne jadra rozpadaji?
 
 
25.5.2005    Tatiana Havetová (MFF UK) 
 Kalibrácia testovacích stanovíšť detektorov
pre neutrinový experiment IceCube
(referát o diplomové práci)
 
 
25.5.2005    Peter Kodys (UCJF) 
 Laserove testovani polovodicovych stripovych detektoru 
 
23.5.2005    Eric Norman (Lawrence Livermore National Laboratory) 
 Recent Developments in Neutrino Science:
A Whole Lot About Almost Nothing
Seminar se kona mimoradne v pondeli 23.5.2005 v 15:30
v poslucharne 1015, 10. patro.
 
 
18.5.2005    Matus Kurian (MFF UK) 
 Klasicky chaos v geometrickem kolektivnim modelu jader
(referat o diplomove praci)
 
 
4.5.2005    Jiri Grygar (FZU AV CR) 
 Zen astronomickych objevu 2004 
 
2.5.2005    Jan Stern (IPN Orsay) 
 Skryta symetrie standardniho modelu
Seminar se kona mimoradne v pondeli 2.5.2005 v 15:30 v poslucharne 915, 9. patro.
 
 
27.4.2005    Ivo Tomandl (UJF AV CR) 
 Vyuziti reakce (n,gamma) v zakladnim a aplikovanem vyzkumu 
 
20.4.2005    Petr Seba (FZU AV CR, Univ. Hradec Kralove) 
 Studium kardiovaskularni dynamiky pomoci silove plosiny 
 
13.4.2005    Petr Vesely (MFF UK) 
 Modelovani kolektivnich stupnu volnosti jaderneho pohybu 
 
6.4.2005    Martin Spousta (MFF UK) 
 Profily jetu 
 
30.3.2005    Michal Macek (MFF UK) 
 Classical chaos in collective models of nuclei 
 
23.3.2005    Asen Christov (MFF UK) 
 Odezva modulu kalorimetru Tilecal na elektrony 
 
23.3.2005    Jan Kaspar (MFF UK) 
 Difrakcni procesy pri vysokych energiich - experiment TOTEM 
 
16.3.2005    Jan Hladky (FZU AV CR) 
 Listopadova revoluce zahaleneho puvabu 
 
9.3.2005    S. Olejnik (Fyzikalny ustav SAV, Bratislava) 
 Uvaznenie farby v QCD na mriezke - Centralne vortexy a Gribovov horizont 
 
2.3.2005    Zdenek Dolezal (IPNP) 
 Stripovy kremikovy detektor ATLAS 
 
12.1.2005    Theodota Lagouri (IPNP) 
 Muon Reconstruction with the ATLAS Detector at the LHC at CERN 
 
5.1.2005    M. Malinsky (IPNP, SISSA Trieste) 
 Nektere aspekty modelu velkeho sjednoceni 
 
15.12.2004    J. Hosek (UJF AV CR) 
 A model of flavors 
 
8.12.2004    L. Rob, D. Nedbal (IPNP) 
 Experiment HESS 
 
24.11.2004    M. Zdrahal (IPNP) 
 Dispersive approach to χPT 
 
10.11.2004    P. Cejnar (IPNP) 
 Quantum phase transitions in nuclear and mesoscopic physics 
 
27.10.2004    J. Gayler (DESY, Hamburg) 
 Search for Pentaquarks 
 
20.10.2004    J. Chyla (Inst.of Physics, ASCR, Prague) 
 50 years of Yang-Mills theory 
 
13.10.2004    T. Sykora (IPNP) 
 Flavour neutrinos as quasi-particles and their oscillations 
 
5.5.2004    Prof. Dr. Hans-Jürgen Pirner (University of Heidelberg) 
 Geometrical Scaling in High Energy Lepton Proton Scattering 
 
28.4.2004    Shahaliev E. I. (JINR Dubna) 
 Quantum chaos in heavy ion collisions at high energies 
 
21.4.2004    P. Stránský, Z. Broklová (MFF UK) 
 referát o diplomové práci 
 
14.4.2004    Rashid G. NAZMITDINOV (Balearic Islands University & Dubna, JINR) 
 Spontaneous symmetry breaking and random phase approximation in nuclei and quantum dots 
 
7.4.2004    V. A. Khoze (University of Durham) 
 Prospects of new physics studies with forward protons at LHC 
 
31.3.2004    Prof. G. Vitiello (Univ. Salerno) 
 Understanding particle mixing and oscillations 
 
24.3.2004    F. Krizek, D. Nedbal (IPNP) 
 Studium tristivych reakci, produkce a transportu neutronu v tercich vhodnych pro produkci neutronu k transmutacim & Studium kosmickych kvant gama 
 
17.3.2004    J. Chyla (Inst.of Physics, ASCR, Prague) 
 The birth of QCD: 30 years of asymptotic freedom 
 
10.3.2004    J.Chyla (Inst.of Physics, ASCR, Prague) 
 40 years of quark model 
 
25.2.2004    M.Krticka (IPNP) 
 n_TOF experiment at CERN 
 
23.2.2004    J.Stern (IPN Orsay) 
 The role of spurions in Higgs-less electroweak effective theories 
 
17.12.2003    A.Valkarova (IPNP) 
 Everything You Always Wanted to Know About Diffraction, But Were Afraid to Ask 
 
10.12.2003    V.O.Nesterenko (JINR Dubna) 
 Plasmon collective modes in atomic clusters 
 
3.12.2003    M.Sumbera (NPI ASCR Rez) 
 New results from RHIC 
 
19.11.2003    P.Travnicek (Inst.of Physics, ASCR, Prague) 
 1) Multimuon cosmic rays events at intermediate depths
2) Neutrinos at TAUP 2003
 
 
12.11.2003    R.Smida (Inst.of Physics, ASCR, Prague) 
 On the origin of matter in the Universe 
 
10.11.2003    J.Ridky (Inst.of Physics, ASCR, Prague) 
 1) On Sensitivity of Cerenkov Radiation to the Dynamics of High Energy Cosmic Ray Interactions
2) Impressions from the TAUP 2003 Conference: CDM (Cold Dark Matter), LSS (Large Scale Structures) and WMAP
 
 
7.11.2003    G.Mitchell (Duke University, Durham) 
 Symmetry Tests and Statistical Properties of Nuclei 
 
29.10.2003    V.Kundrat (Inst.of Physics, ASCR, Prague) 
 Elastic and diffractive scattering at LHC - experiment TOTEM 
 
22.10.2003    J.Kvasil (IPNP) 
 Collective excitations in nuclei: dipole, quadrupole, scissor, twist modes 
 
15.10.2003    V.Vorobel (IPNP) 
 Uhlove korelace e-nu v jadernem beta rozpadu 
 
8.10.2003    J.Masik (Inst.of Physics, ASCR, Prague) 
 Analyza produkce dijetu v interakcich dvou fotonu v detektoru DELPHI na LEP2 
 
3.10.2003    J.Chyla (Inst.of Physics) 
 Fifty years of strangeness 
 
9.4.2003    J.Huefner (Univ.Heidelberg) 
 Charmonium production and suppression in high energy nuclear collisions  
 
3.4.2003    Prof.Dr.J.Jersak (RWTH Aachen) 
 Are the constants of nature constant?  
 
2.4.2003    L.Pribyl (MFF UK) 
 Callibration of the hadron calorimeter TILECAL for the ATLAS experiment 
 
26.3.2003    J.Klouzal (MFF UK) 
 Measurement of fast neutron cross sections at IPNP VdG laboratory  
 
19.3.2003    P.Reznicek (MFF UK) 
 Testing the semiconductor strip detectors for ATLAS  
 
12.3.2003    J.Kvita (MFF UK) 
 Impact of the finite width of top quark and W boson on the mass measurement  
 
5.3.2003    A.Krasa (MFF UK) 
 Experimental study of transmutation reactions of the fission products  
 
19.2.2003    K.Soustruznik (IPNP) 
 Top quark mass in multi-jet channel: Run I of the experiment D0 at Fermilab  
 
15.1.2003    T.Brauner (INP Rez u Prahy) 
 Little Higgs -a new solution of the hierarchy problem in SM  
 
8.1.2003    B.Tomasik (CERN) 
 Space-time evolution of a heavy-ion collision (general colloquium)  
 
11.12.2002    M.Bohacova (Inst.of Physics, ASCR, Prague) 
 Recent status of project Auger  
 
9.12.2002    Prof.Jihn E.Kim (Seoul National Univ./Bonn Univ.) 
 Axions  
 
4.12.2002    L.Rob (IPNP) 
 Recent results of experiments CAT and CELESTE  
 
27.11.2002    J.Chyla (FzU AVCR) 
 Nobel price for neutrino physics  
 
20.11.2002    J.Srbek (FzU AVCR) 
 Production of heavy quarks in hadron-hadron collisions  
 
15.5.2002    M.Krticka (IPNP) 
 Photon strength functions in the rare-earth nuclei  
 
15.5.2002    P.Zavada (FzU AVCR) 
 Spin structure function and internal motion of the constituents  
 
24.4.2002     K.Cerny (MFF UK) 
 Analysis of slow particles in e-p scattering with two jets in "resolved/direct" cases and a test of the LPHD hypothesis  
 
17.4.2002    M.Sip (MFF UK) 
 Interactions of Higgs particles and possible tests  
 
10.4.2002    A.Iorio (University of Salerno and I.N.F.N.) 
 Black hole entropy entanglement and holography  
 
3.4.2002    T.Tusarova, M.Karac (MFF UK) 
 Reports on diploma theses  
 
27.3.2002    M.Sumbera (UJF AV CR) 
 RHIC: year two  
 
20.3.2002    J.Hosek (UJF AV CR) 
 Superfluid phases of QCD  
 
6.3.2002    J.Chyla (Inst.of Physics, ASCR, Prague) 
 QCD at LEP  
 
20.2.2002    Dr.J.Grygar (Inst.of Physics, ASCR, Prague) 
 The year 2000 in astronomy - a summary  
 
9.1.2002    Prof.Hans G.Fischer (CERN) 
 New results on baryon production in pp and pA reactions at CERN SPS  
 
2.1.2002    P.Vogel (CALTECH, Pasadena) 
 Future galactic supernova signal: What can we learn?  
 
13.12.2001    D.Robashik (Univ.Cottbus/Leipzig) 
 Virtual Compton scattering: Problems, results, generalisations  
 
12.12.2001    E.Kohlprath (Univ.Vienna/CERN) 
 Effective action for gravitation  
 
5.12.2001    P.Seba (Inst.of Physics, ASCR, Prague) 
 Quantum chaos without quantum mechanics: Analysis of the EEG signal  
 
28.11.2001    A.Valkarova (IPNP) 
 Photon structure functions measured at ep collider HERA  
 
21.11.2001    J.Hosek (INP Rez) 
 The Nobel prize in physics for 2001  
 
14.11.2001    J.Horejsi, J.Chyla (UEJF, FzU AV ER) 
 Impressions from summer conferences 2001  
 
7.11.2001    J.Formanek (UEJF) 
 Report on the conference Lepton Photon 01 (Roma 2001)  
 
31.10.2001    J.Zalesak (UEJF) 
 Proton structure and quark-gluon distribution funcions measured at HERA  
 
24.10.2001    P.Cejnar (UEJF) 
 "Phase transitions" in finite quantum systems: Interacting bosons  
 
10.10.2001    P.Cejnar (UEJF) 
 Nuclear supersymmetry and fermion-boson mapping  
 
19.9.2001    Dr.R.Kerger (Univ.Bonn) 
 Search for lepton flavour violation mediated by leptoquarks (ZEUS data 1994-1998)  
 
28.6.2001    J.Alfaro (Univ.Catolica de Chile, Santiago) 
 Quantum gravity corrections to neutrino propagation  
 
27.6.2001    Mike Tyndel (Rutherford Appleton Laboratory) 
 ATLAS Semiconductor Tracker - brief overview and status  
 
27.6.2001    Ken Smith (University of Glasgow) 
 Semiconductor particle detectors (position sensitive devices)  
 
20.6.2001    Dr.W.Lohmann (DESY- Zeuthen) 
 Physics with the TESLA linear e+ e- Collider  
 
6.6.2001    M.Kolesar (IPNP Prague) 
 The decay eta-> 2 pi 2 gamma in generalized chiral perturbation theory  
 
30.5.2001    R.Dermisek (State.Univ.Ohio, CERN) 
 Yukawa coupling unification and proton decay in SO(10) SUSY GUT  
 
23.5.2001    Dr.M.Klein (DESY Zeuthen) 
 ep scattering at TERA  
 
16.5.2001    Dr.J.Bluemlein (DESY Zeuthen) 
 Theory of deep inelastic scattering: a review  
 
9.5.2001    T.Riemann (DESY Zeuthen) 
 Lepton Flavor Violation at GigaZ  
 
2.5.2001    T.Sykora (IPNP Prague) 
 Schwinger terms in quantum theory  
 
18.4.2001    G.Ecker (University Vienna) 
 The physics of light flavours  
 
13.4.2001    D.Kazakov (JINR, Dubna) 
 SUSY, b->s gamma, g-2 and Higgs  
 
11.4.2001    D.Hanusova, V.Henzl (unknown) 
 Transmutation of I129  
 
4.4.2001    L.Majling (Institute od nuclear Physics, Czech Academy of Science, Rez near Prague) 
 Weak decays of hypernuclei  
 
28.3.2001    Dr.Markus Diehl (DESY Hamburk ) 
 Generalized parton distributions and all that (New ways to probe hadrons in QCD)  
 
22.2.2001    Prof.Stuart Raby (State Univ.Ohio) 
 Femion masses and neutrino oscillations in a SO(10) SUSY GUT  
 
31.1.2001    J.Chyla (Inst.of Physics, ASCR, Prague) 
 What I bear in mind when saying "structure of the photon"  
 
17.1.2001     O.Chvala (IPNP Prague) 
 Baryon stopping from experiment NA49  
 
10.1.2001    Dr.J.Grygar (Inst.of Physics, ASCR, Prague) 
 Astronomy in 1999 - a summary  
 
20.12.2000    M.Schnabl (SISSA Trieste) 
 Noncommutative field theory  
 
13.12.2000    J.Ridky (Inst.of Physics, ASCR, Prague) 
 Can we observe the quark gluon plasma in cosmic ray showers?  
 
6.12.2000    J.Horejsi, J.Dolejsi, R.Leitner (IPNP Prague) 
 Report on XXX.ICHEP conference  
 
29.11.2000    Dr.I.Caprini (Nat.Inst.of Physics and Nuclear Engineering, Bucharest) 
 Quark-hadron duality, factorization and strong phases in B0d ->pi+ pi- decay  
 
22.11.2000    Prof.Dr.E.Reya (Univ.Dortmund) 
 The parton content of real and virtual photons  
 
8.11.2000    V.O.Nesterenko (JINR, Dubna) 
 Scissors and twist modes in Fermi systems: atomic cluster  
 
25.10.2000    M.Malinsky (IPNP Faculty of Matematics and Physics, Charles University, Prague) 
 Report on the IPS Zuoz Summer school 2000  
 
18.10.2000     M.Sumbera (INP Czech Academy of Science, Rez near Prague) 
 Relativistic Heavy Ion Collider: a little big bang in BNL (First impressions, first results)  
 
12.10.2000    J.Rames (IP Czech Academy of Science, Prague) 
 Higgs within easy reach (On the recent developement of the search of Higgs boson at LEP)  
 
11.10.2000    G.Lutz (Max Planck Institut fuer Physik Mnichov) 
 Developing CCDs, pixel detectors and silicon drift detectors for x-ray astronomy, spectroscopy and particle physics  
 
28.6.2000    Prof.Dr.R.A.Bertlmann (University Vienna) 
 Gravitational anomalies, Schwinger terms and dispersion relations  
 
22.6.2000    Prof.Dr.P.Zerwas (DESY Hamburk) 
 Electroweak symmetry breaking: Precision tests  
 
21.6.2000    Prof.Dr.P.Zerwas (DESY Hamburk) 
 Physics with e+e- linear colliders  
 
14.6.2000    Z.Dlouhy (INP Czech Academy of Science, Rez near Prague) 
 Changes of neutron shell closures in light very neutron-rich nuclei  
 
7.6.2000    A.H.Mueller (Columbia University) 
 Parton densities at small x  
 
31.5.2000    W.Grimus (University Vienna) 
 3-neutrino scenarios and radiative neutrino masses  
 
24.5.2000     R.Hudec (Institute of Astronomy) 
 Cosmic gamma-ray bursts - astronomical mystery of the century  
 
10.5.2000    R.von Unge (Masarykova Universita, Brno) 
 Brane worlds and large extra dimensions  
 
4.5.2000    P.Travnicek (MFF UK) 
 Hadronization and detector effects in the process of determination of kinematical parameters of initial partons in the e+e- interactions  
 
3.5.2000    O.Chvala (MFF UK) 
 Inklusive cross sections of the p+(p- ) production in the experiment NA49  
 
26.4.2000    P.Heinzel (Institute of astronomy AVCR) 
 Helioseismology and solar models  
 
19.4.2000     I.Korzhavina (Moscow State University, DESY) 
 Some results from ZEUS expereiment  
 
12.4.2000     T.Sykora (IPNP) 
 Report on the 39.Internationale Universitatswochen fur Kern- und Teilchenphysik  
 
5 .4.2000     J.Dobes (UJF AV CR) 
 Neutron-proton pairing in the framework of the algebraic models  
 
29.3.2000     T.Marek (UEJF MFF) 
 Transmutation of radioactive materials and its contribution  
 
22.3.2000    M.Sumbera, (UJF,Rez) 
 New state of matter in the heavy ions experiments at CERN  
 
19.1.2000    V.Sauli, (UJF, Rez) 
 Nonperturbative solution for propagator in some scalar field theories  
 
8.12.99     J.Donoghue, (TH Division, CERN) 
 Effective Field Theory - from QCD to gravity  
 
8.12.99     J.Donoghue, (TH Division, CERN) 
 Effective Field Theory - from QCD to gravity  
 
8.12.99    M.Blasone, (Blackett Lab., Imperial College, London) 
 Field Mixing in Quantum Field Theory and Neutrino Oscillations  
 
1.12.99    J.Horejsi, (IPNP Prague) 
 Report on the conference EPS-HEP 99 in Tampere, part 2  
 
24.11.99    M.Malinsky (IPNP Prague) 
 Higgs particle masses in the enlarged models of electroweak interactions  
 
17.11.99     B.Hiesmayr (Univ.Vienna) 
 The puzzling story of the neutral kaon system, or, about quantum interference, Furry's hypothesis and total decoherence  
 
17.11.99     B.Hiesmayr (Univ.Vienna) 
 The puzzling story of the neutral kaon system, or, about quantum interference, Furry's hypothesis and total decoherence  
 
1.12.99    J.Horejsi, (IPNP Prague) 
 Report on the conference EPS-HEP 99 in Tampere, part 1  
 
10.11.99    E.Kohlprath (Univ.Vienna) 
 Gravitational anomalies and dispersion relations  
 
3.11.99    J.Formanek (IPNP, Prague) 
 Report on the "Lepton-photon `99" symposium in SLAC  
 
13.10.99    O.Dragoun (Institute of Nuclear Physics, Czech Academy of Sciences) 
 Experimental search for massive neutrinos  
 
6.10.99     J.Grygar (Institute of Physics, Czech Academy of Sciences) 
 Report on the current status of Universe  
 
6.10.99     J.Grygar (Institute of Physics, Czech Academy of Sciences) 
 Report on the current status of Universe  
 
15.9.99    R.Banerjee (Univ.Heidelberg) 
 Covariant and consistent anomalies in arbitrary even dimensions  
 
2.6.99     J.Mares (UJF AV) 
 Hypernuclei and exotic atoms 
 
2.6.99     J.Mares (UJF AV) 
 Hypernuclei and exotic atoms 
 
26.5.99    H.Stremnitzer (Univ.Vienna) 
 Constraints on Complex Phases in the Constrained MSSM 
 
6.5.99    H.Postma (IRI, University of Technology, Delft, the Netherlands) 
 Parity violation at p-wave resonances 
 
28.4.99    J.Niederle (Institute of Physics, Czech Academy of Sciences) 
 Relation of bosons and fermions 
 
21.4.99    P.Krtous (Department of Theoretical Physics, MFF) 
 Relation of quantization of scalar field and relativistic particle in curved space-time  
 
14.4.99    Vl.Capek (Institute of Physics, MFF) 
 Isotermic Maxwell daemon  
 
7.4.99     P.Exner (Institute of Nuclear Physics, Czech Academy of Sciences) 
 Anomaly bound states of Pauli electron 
 
7.4.99     P.Exner (Institute of Nuclear Physics, Czech Academy of Sciences) 
 Anomaly bound states of Pauli electron 
 
 
 
If not stated explicitly otherwise, seminars take place on Wednesdays, at 16:00 in the lecture room A 945 (Troja, 9th floor, former room No.1015). More information and annotation of the seminars are on the czech page.
 
[IPNP] © Institute of Particle and Nuclear Physics 2005 [ucjf@mff.cuni.cz] [admin]
  Valid XHTML 1.0!