Doktorandi

[Seznam disertací →]

Emailové adresy doktorandů ÚČJF mají tvar: ‘alias@ipnp.troja.mff.cuni.cz’ , alias-y jsou uvedeny v tabulce. Všechna telefonní čísla začínají předvolbou (+420) 22191 a následuje čtyřmístné číslo linky uvedené v tabulce.

Jméno Telefon Alias WWW Vedoucí
Mgr. Tadeáš Bilka bilka doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Mgr. Daniel Božík 2464 bozik prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
Mgr. Ina Carli chalupkova doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Mgr. Lukáš Chlad
Mgr. Daniel Červenkov 2482 cervenkov doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Mgr. Martin Dvořák
Mgr. Tomáš Husek husek  [WWW] RNDr. Karol Kampf, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kadavý
Mgr. Michal Kloc 2464 kloc prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
Mgr. Michaela Mlynáriková
Mgr. Tomáš Nosek
Mgr. Tomáš Kosek 2480 kosek doc. RNDr. Jiší Dolejší, CSc.
Mgr. Vladimír Novotný RNDr. Dalibor Nosek, Dr.
Mgr. Filip Přeučil
Mgr. Stanislav Štefánik stefanik   [WWW] RNDr. Dalibor Nosek, Dr.
RNDr. Miroslav Vácha vacha prof. RNDr. Jan Kavsil, DrSc.
Mgr. Stanislav Valenta 2463 valenta Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
Mgr. Petr Vaško 2483 vasko RNDr. Jiří Novotný, CSc.
Mgr. Michal Zamkovský zamkovsky RNDr. Karol Kampf, Ph.D.