Studentské projekty

Studentské projekty na ÚČJF. V případě zájmu prosím kontaktujte zodpovědnou osobu.

Název práce Rok vypsání Vedoucí / školitel
Příprava software pro zpracování dvoukrokových gamma spekter 2017/2018 doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
Energetická kalibrace detektorů v experimentu DANCE 2017/2018 doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
Analyza - DEPFET polovodičové detektory v Japonském experimentu Belle II 2016/2017 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Studium srážek těžkých iontů 2016/2017 Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
Počítačové modelování průchodu záření alfa látkou a detekce 2016/2017 Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Testování polovodičových detektorů v pražské laboratoři 2016/2017 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Využití úloh CERN Masterclasses v praktiku z jaderné a subjaderné fyziky 2016/2017 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Měření drah částic pomocí křemíkového detektoru ATLAS v CERN 2016/2017 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
pikosekundový ToF detektor - modelování odezvy MCP-PMT 2016/2017 Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D.
Testování polovodičových detektorů pro projekt ATLAS Upgrade 2016/2017 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Pozitronová emisní tomografie (PET) 2016/2017 Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Počítačové modelování průchodu záření gama látkou a detekce 2016/2017 Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Simulations And Analysis of Inner Tracker for Belle II Japan Experiemnt 2016/2017 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Stanovení silné vazbové konstanty z jetových spekter naměřených experimentem ATLAS 2016/2017 Mgr. Vojtěch Pleskot, Ph.D.
Integrace měřících přístrojů (slow control) pro testování polovodičových detektorů v pražské laboratoři 2016/2017 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Testování prototypů modulů vnitřního detektoru ATLAS v CERN 2016/2017 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Měření vlastností modulů vnitřního detektoru ATLAS v CERN 2016/2017 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Měření vlastností detektorů světla APD pro experiment NOvA 2016/2017 RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.
Počítačové modelování průchodu záření beta látkou a detekce 2016/2017 Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Využití Monte Carlo simulací v praktiku z jaderné a subjaderné fyziky 2016/2017 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Testování ozářených křemíkových detektorů pro experiment ATLAS Upgrade 2015/2016 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Fotonové silové funkce ze záchytu pomalých neutronů 2014/2015 doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
Testování křemíkových detektorů 2010/2011 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Testovani polovodicovych detektoru typu DEPFET 2009/2010 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
DEPFET polovodičové detektory v Japonském experimentu Super-KEK Belle 2009/2010 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
DEPFET polovodičové detektory v Japonském experimentu Super-KEK Belle 2008/2009 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Vlastnosti a metody měření polovodičových detektorů pomocí laseru 2008/2009 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Vývoj polovodičových detektorů používaných ve fyzice vysokých energií 2008/2009 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Vývoj polovodičových stripových detektorů používaných ve fyzice vysokých energií 2007/2008 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Vyuziti laseru pri testovani polovodicovych detektoru 2007/2008 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Testovani polovodicovych detektoru pomoci svazku nabitych castic 2007/2008 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Vyuziti laseru pri testovani polovodicovych detektoru 2007/2008 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Testovani polovodicovych detektoru pomoci svazku nabitych castic 2007/2008 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Měření účinných průřezů neutronů pomocí metody Time-of- Flight v laboratoři urychlovače VdG 2005/2006 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Vyhodnocení kvality polovodičových stripových detektorů používaných ve fyzice vysokých energií 2005/2006 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Tabulka vygenerovaná SIS