Disertace

[Právě řešené] [Obhájené]

Řešené disertační práce

Název práce Vedoucí / školitel Řešitel
Jaderné kolektivní stavy v multifononovém modelu Mgr. František Knapp, Ph.D. skrytý
Detekční a fyzikální vlastnosti vnitřního dráhového detektoru ATLAS. RNDr. Peter Kodyš, CSc. skrytý
Studium gamma rozpadu v těžkých jádrech doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. skrytý
Studium Higgsova bosonu v experimentu ATLAS doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. skrytý
Studium fyziky za Standardním modelem v experimentu Belle II doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. skrytý
Study of neutrino oscillations at NOvA experiment RNDr. Karel Soustružník, Ph.D. skrytý
Study of Cosmic Ray Showers and their Reconstruction with Respect to the Properties of the Atmosphere RNDr. Petr Trávníček, Ph.D. skrytý
Effective description of resonances at low energy region doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D. skrytý
Přesné měření parametrů oscilací neutrin prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc. skrytý
Aspekty nezachování baryonového a leptonového čísla ve Standardním modelu částicových interakcí a v jeho rozšířeních Ing. Michal Malinský, Ph.D. Mgr. Matěj Hudec
Studium fyziky za Standardním modelem v experimentu Belle II doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. skrytý
Study of the extremely rare decay K+ -> pi+ nu nu with the NA62 experiment at CERN doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D. skrytý
Investigation of CP violation in neutrino oscillations prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc. skrytý
Interakce vektorových bosonů a efektivní langrangiány RNDr. Jiří Novotný, CSc. skrytý
Quantum phase transitions in systems with a finite number of degrees of freedom prof. RNDr. Pavel Cejnar, DSc. skrytý
Studium kosmického gamma-záření o vysokých energiích RNDr. Dalibor Nosek, Dr. skrytý
Studium vybraných fyzikálních procesů na experimentu ATLAS doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. skrytý
Zkoumání vlastností kosmického záření na Observatoři Pierra Augera RNDr. Dalibor Nosek, Dr. skrytý
Výzkum efektivity popularizačních aktivit ve fyzice doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. RNDr. Karel Kolář
Jety a struktura hmoty doc. Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D. skrytý
Studium narušení CP invariance v experimentu Belle doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. skrytý
Studium statistických vlastností rozpadu jader doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. skrytý
Určení detekčních schopností a fyzikálních parametrů vnitřního detektoru ATLAS doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. Mgr. Ina Carli
Srážky těžkých iontů: modely a data doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. skrytý
Tabulka vygenerovaná SIS