home |

Experimentální a aplikovaná jaderná fyzika


Přednášející: Milan Krtička
Rozsah: 4/0 Zk (zimní semestr)


Program:
 1. Dozimetrie
 2. Metody jaderného datování
 3. Prvková a materiálová analýza
 4. Zobrazovací techniky na bázi gamma a RTG záření
 5. Zdravotnictví - terapie
 6. Další aplikace - potravinářství
 7. Jaderné sondy v materiálech
 8. Jaderná magnetická rezonance
 9. Jaderné reakce vyvolané neutronem
 10. Jaderné reaktory
 11. Fúze
 12. Případné další zdroje energie aneb fúze trochu jinak
 13. Měření základních charakteristik atomového jádra

 
email me       poslední změna: 6.1.2005