POSLÁNÍ

stručná historie • programy
valná shromáždění • medaile udělené ČFS

AKTIVITY

odborné skupiny • cena Milana odehnala
archiv novinek

POPULARIZACE

FyzWeb
přehlídka popularizačních činů

ČLENSTVÍ

proč • jak • členové • přihláška

ORGANIZACE

výbor • organizační řád

PODPORA ČLENŮ

bezplatné členství • účast na mezinárodních konferencích a školách

ODKAZY

… • …