home | papers | outreach | personal | theory | chaos

Pavel Cejnar:    výuka / teaching


Přednášky, semináře / lectures, seminars:

Kvantová mechanika I a II
Quantum mechanics I and II
NJSF094    NJSF095
Fyzika jako dobrodružství poznání
Physics as an adventure of discovery
NPOZ008
Kvantová fyzika pro nefyziky
Quantum physics for non-physicists
NJSF059
Proseminář jaderné a subjaderné fyziky
Pre-seminar of nuclear and subnuclear physics
NOFY012
Statistické aspekty jaderné fyziky
Statistical aspects of nuclear physics
NJSF113    NJSF107   NJSF108
Aplikace jaderné fyziky
Applications of nuclear physics
NJSF118   NJSF041
Atomová fyzika, jaderná fyzika, úvod do fyziky mikrosvěta (pro učitelství)
Atomic physics, nuclear physics, introduction to physics of the microworld (for teachers)
NUFY103   NUFY018   NUFZ006


Studentské práce / student theses:

jméno/name       tit/deg   rok/year téma / topic
Jan StřelečekMgr.----Geometrický přístup k externě vedeným kvantovým systémům
Lukáš HonsaMgr.----Periodicky buzené kvantové systémy
Michal MatulíkBc.----Kvantová provázanost
Felipe MatusPhD.----Quantum critical effects in the spectrum of excited states
Jakub DolejšíMgr.2020Dynamical signatures of quantum phase transitions for excited states
Michal KlocPhD.2018Quantum phase transitions in systems with a finite number of degrees of freedom
Jakub DolejšíBc.2018Dynamika externě řízených kvantových systémů
Martin DvořákMgr.2015Prekursory fázových přechodů v kvantových systémech
Lukáš CharamzaBc.2014Adiabatické kvantové počítání
Jan BrandejsBc.2014Kvantové výpočty v mnohočásticové fyzice
Michal KlocMgr.2013Quantum Critical Phenomena in Finite Systems
Martin DvořákBc.2012Kvantové a termální fázové přechody v atomových jádrech
Pavel HájekBc.2011Dynamické symetrie ve fyzice
Michal Macek PhD.2010Statistické aspekty kolektivní dynamiky atomových jader
Pavel Stránský PhD.2009Klasický a kvantový chaos v atomových jádrech
Marek PechalBc.2009Kvantové systémy se stochastickými parametry
Jiří BlažekBc.2009Dekoherence ve dvouhladinovém systému
Petr Hruška Mgr.2008Regulární a chaotické pohyby atomových jader
Petr MorávekBc.2008Kvantové systémy s vnějšími parametry
Michal PellerBc.2007Monodromie v klasické mechanice
Petr ŠkodaBc.2007Kvantové algoritmy
Petr Hruška Bc.2006Neexponenciální rozpad a kvantový Zénónův jev
Michal Macek Mgr.2005Classical chaos in collective nuclear models
Matúš Kurian Mgr.2005Classical chaos in the geometric collective model
Pavel Stránský Mgr.2004Fázové přechody v geometrických a bosonových jaderných modelech
Marcel FucimanMgr.1999Studium radiačních silových funkcí metodou dvoukrokových kaskádhome | papers | outreach | personal | theory | chaos

emailtome       poslední změna / last modification: 26.10.2020